Opleiden

Sectorplan Veiligheid Werkt

Met verschillende projecten werkt de beveiligingsbranche aan het stimuleren en behouden van werkgelegenheid. Maak gebruik van 50% subsidie die minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar stelt.

  Lees meer

Belonen

Premie inning 2016

Premie inning SFPB en FBA PB 2016 niet meer door Syntrus Achmea.

Voor VUT en Pensioen moet u wel bij Syntrys Achmea zijn: 088 - 008 40 34

  

Lees meer

Werken

Financieel uit de zorgen

Medewerkers met financiële problemen, het komt in veel bedrijven voor. Het heeft vaak de nodige gevolgen voor u als werkgever: verzuimkosten, kosten voor loonbeslagen en verminderd functioneren.

  

Lees meer

Werkdruk in de Arbocatalogus!

Lees meer