Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Cao particuliere beveiliging

De Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie Security en CNV Dienstenbond zijn een nieuwe cao overeengekomen. De cao geldt van 1 oktober 2014 tot 1 juli 2015. De belangrijkste afspraken zijn: een loonsverhoging per loonperiode 1 2015 van 1,5% en een eenmalige uitkering voor beveiligers die op 30 juni 2015 in dienst zijn van een beveiligingsorganisatie. Het totaal overzicht van de nieuwe afspraken kunt u hier lezen. Binnenkort kunt u op onze website de tekst van de nieuwe cao downloaden.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de beveiliging

Sociale partners in de beveiliging hebben de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Het doel van de code is dat beveiligingsorganisaties, (vertegenwoordigers van) beveiligers en marktpartijen (dus klanten) met elkaar afspraken naleven die voorkomen dat de marktwerking doorschiet. De afspraken worden vastgelegd in de cao. Lees het nieuwsbericht over de Code.

Pensioenfonds helpt

Welke gegevens van uw werknemers moet u aanleveren? Hoe doet u dat zo efficiënt mogelijk? Het antwoord op deze en andere praktische pensioenvragen vindt u op beveiligingspensioen.nl onder het kopje 'Ik ben werkgever'. De site biedt ook nieuwsbrieven en jaarverslagen. Werknemers kunnen terecht voor bijvoorbeeld de meest gestelde vragen (en de antwoorden). Bellen kan ook 088-0084034.

Effecten nieuwe cao

Sinds loonperiode 10 2013 zijn de nieuwe roosterregels van kracht. Extern bureau Syntro onderzoekt de effecten van de nieuwe roostersystematiek. Het onderzoek is al gestart in loonperiode 2 2013 (in de oude situatie) en loopt tot loonperiode 10 2014. Een update van het onderzoek kunt u hier lezen.

Lees meer

Meer toezicht door samenwerking met politie

Op 1 mei jongstleden hebben de beveiligingsbranche en de politie hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Met deze samenwerking  helpen ze elkaar bij het toezicht op de particuliere beveiligingbedrijven met  een ND-, PAC- of PGW-vergunning.

Premies

De premie van het Sociaal Fonds bedraagt in 2014 0,139% en van het Opleidingsfonds 0,106%. De premie wordt opgeteld en u ontvangt dus een nota van Syntrus Achmea van 0,245% van de loonsom.

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2014 0,2608%.

Stichting Totaal percentage van de loonsom Werkgeversdeel Werknemersdeel
SFPB/SOBB 0,245 0,18375 0,06125
FBA PB 0,2608 0,2324 0,0284

 
Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het nettoloon.

Lees meer

Vragen over VUT en pensioen

Vragen over VUT of pensioen kunt u voorleggen aan het Bedrijftakpensioenfonds dat kantoor houdt bij Syntrus Achmea. Kijk eens op de website van het Bedrijfstakpensioenfonds. Bellen kan ook: 088-0084034.

Lees meer