Sociale partners in de beveiligingsbranche werken voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er voor de branche?

Per 1 juli zijn de laatste aanpassingen in het kader van de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Wat dit betekent voor de beveiligingsbranche hebben we voor u op een rijtje gezet.

Premie 2016

 In artikel 105 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:

  1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging: voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging
  2. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particulier Beveiliging: voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche

De premie van het Sociaal Fonds bedraagt in 2016 0,245% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door werkgevers (75%) en door werknemers (25%)

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2016 0,142% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche die vallen onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging. De verdeling van de premie is: werkgevers (80%) en door werknemers (20%) die lid zijn.

Wissenraet van Spaendonck te Tilburg int de premie voor beide fondsen.

Stichting

Totaal % van de loonsom

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

SFPB/SOBB

0,245

0,18375

0,06125

FBA PB

0,142

0,1136

0,0284


Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het nettoloon.

Sinds 1 januari 2016 wordt de premie geïnd door een nieuwe administrateur. Hierover hebben de beide fondsen in december een brief gestuurd naar de aangesloten werkgevers.

Met ingang van januari 2016 is de premiegrondslag gewijzigd. De loonsom van het voorgaande jaar wordt genomen als premiegrondslag. De premie-inning is geregeld in de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

Eindejaarsuitkering in november

De werknemer die op 31 december 2015 in dienst is bij de werkgever ontvangt een eindejaarsuitkering van 1,26% over 13 maal het basissalaris plus vakantiebijslag. De uitkering wordt berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk. Voor de parttimer, de werknemer met een variabel arbeidspatroon en de werknemer met een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht wordt de uitkering berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk, over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015.

Aangezien de uitkering in november betaald dient te worden, zullen de uren tot en met 31 december 2015 van de parttimer en de werknemer met een oproepovereenkomst wellicht nog niet bekend zijn. In dat geval zal er in januari een nabetaling dienen plaats te vinden van de uren die nog niet in de berekening waren meegenomen.

Lees meer

Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de beveiliging

Sociale partners in de beveiliging hebben de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Het doel van de code is dat beveiligingsorganisaties, (vertegenwoordigers van) beveiligers en marktpartijen (dus klanten) met elkaar afspraken naleven die voorkomen dat de marktwerking doorschiet. De afspraken worden vastgelegd in de cao. Lees het nieuwsbericht over de Code.

Pensioenfonds helpt

Welke gegevens van uw werknemers moet u aanleveren? Hoe doet u dat zo efficiënt mogelijk? Het antwoord op deze en andere praktische pensioenvragen vindt u op beveiligingspensioen.nl onder het kopje 'Ik ben werkgever'. De site biedt ook nieuwsbrieven en jaarverslagen. Werknemers kunnen terecht voor bijvoorbeeld de meest gestelde vragen (en de antwoorden). Bellen kan ook 088-0084034.