Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Koningsdag

Met de komst van Willem-Alexander als koning heeft Koninginnedag plaats gemaakt voor Koningsdag en wel op 27 april van enig jaar, behalve als 27 april op een zondag valt. Dan wordt Koningsdag gevierd op de zaterdag ervóór.

In de cao is Koninginnedag aangemerkt als feestdag. Vanaf dit jaar is dit in de cao gewijzigd in Koningsdag. In 2014 wordt Koningsdag officieel gevierd op zaterdag 26 april. Dit betekent dat zaterdag 26 april dit jaar als feestdag wordt aangemerkt. Een werknemer die op die dag werkzaam is ontvangt in dat geval de toeslag zoals opgenomen in artikel 45 van de cao. De toeslag is dit jaar dus niet van toepassing op zondag 27 april 2014.

Lees meer

Bepalen waarde vakantierechten bij contractwisseling

Bij contractwisseling speelt o.a. de overdracht van vakantiedagen en vakantiebijslag van werknemers een rol; daarvan moet de waarde bepaald worden conform bijlage 9 van de cao. Het percentage sociale lasten dient meegenomen te worden in de waardebepaling van het vakantierecht. Sociale partners hebben het percentage vastgesteld op 20,89%.

Lees meer

Indexatie toeslagen per loonperiode 3

Met ingang van loonperiode 3 2014 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 0,9% geïndexeerd. Bekijk hier de geïndexeerde bedragen.

Lees meer

Controle op maandverloning en all-in salarissen

De beveiliging verloont sinds jaar en dag per loonperiode. Een loonperiode is 4 weken; per jaar zijn er 13 loonperioden. Roosterregels alsmede financiële afspraken over de verdiensten van de werknemer (periodeloon, toeslagen, etc.) zijn hierop afgestemd. De salarissen zijn hierdoor controleerbaar voor werkgever en werknemers. Bij maandverloning is dat niet het geval. Dat geldt ook voor all-in salarissen. Het Controleorgaan ziet toe op naleving hiervan en zal extra controleren op maandverloning en all-in salarissen. Bedrijven worden verzocht hun administraties hierop aan te passen met ingang van 1 januari 2014.

Lees meer

Update reiskostenprogramma beschikbaar

Met ingang van loonperiode 1 2014, die ingaat op zondag 29 december 2013, gaat de update van het reiskostenprogramma 2014 in. Licentiehouders ontvangen in de laatste week van december 2013 de cd-rom; vanaf 29 december is het reiskostenprogramma ook beschikbaar op de website.

Lees meer

Meer toezicht door samenwerking met politie

Op 1 mei jongstleden hebben de beveiligingsbranche en de politie hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Met deze samenwerking  helpen ze elkaar bij het toezicht op de particuliere beveiligingbedrijven met  een ND-, PAC- of PGW-vergunning.

Lees meer

Premies

De premie van het Sociaal Fonds bedraagt in 2014 0,139% en van het Opleidingsfonds 0,106%. De premie wordt opgeteld en u ontvangt dus een nota van Syntrus Achmea van 0,245% van de loonsom.

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2014 0,2608%.

Stichting Totaal percentage van de loonsom Werkgeversdeel Werknemersdeel
SFPB/SOBB 0,245 0,18375 0,06125
FBA PB 0,2608 0,2324 0,0284

 
Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het nettoloon.

Lees meer

Nieuwe regels contractswisseling

Per 1 februari gelden nieuwe regels voor contractswisseling. Bij contractswisseling van 20.000 uur of meer neemt het beveiligingsbedrijf dat het contract overneemt ook de beveiligers over die bij die klant werken. Dat geldt voor de beveiligers die minimaal 1 jaar en voor 50% + 1 uur van hun contracturen voor de klant werken. Deze nieuwe regels gelden niet voor kleine contracten (minder dan 20.000 uur). Daarvoor blijven dezelfde regels gelden.

Lees meer

Controleorgaan begint nieuwe ronde

Na de eerdere controles is het Controleorgaan in 2013 met nieuwe controles gestart. Dit betekent dat bedrijven voor de tweede keer gecontroleerd worden. Er is ook een nieuwe werkwijze.

Lees meer

Vanaf loonperiode 10 nieuwe roostersystematiek

Vanaf loonperiode 10 is er veel verandert in de roosters. Praktische informatie over de nieuwe regels vindt u hier.

Lees meer

Vragen over VUT en pensioen

Vragen over VUT of pensioen kunt u voorleggen aan het Bedrijftakpensioenfonds dat kantoor houdt bij Syntrus Achmea. Kijk eens op de website van het Bedrijfstakpensioenfonds. Bellen kan ook: 088-0084034.

Lees meer

Imagocampagne Veiligheid raakt iedereen

Iedereen kent de beveiliger, maar wat hij of zij precies doet is minder bekend. De beveiligingsbranche zet met de campagne Veiligheid raakt iedereen in op het verhogen van de inhoudelijke bekendheid van de sector.
Een relevante boodschap voor bestuurders en professionals die veiligheid in hun portefeuille hebben. Denk aan opdrachtgevers waaronder gemeenten en publieke dienstverleners, maar ook aan politiek en overheid.
De branche ontwikkelt zich snel, de campagne wil dat de beeldvorming hiermee gelijke tred houdt. Sociale partners en hun achterbannen worden ook bediend: werkgevers die de campagne adopteren, beveiligers die actief meedoen op de Facebook-campagnepagina. Met de V-factor worden beveiligers die uitblinken in hun vak, in het zonnetje gezet.

Lees meer