Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Loonperioden 2014

Loonperiode Van Tot en met
1 29 december 2013 25 januari 2014
2 26 januari 2014 22 februari 2014
3 23 februari 2014 22 maart 2014
4 23 maart 2014 19 april 2014
5 20 april 2014 17 mei 2014
6 18 mei 2014 14 juni 2014
7 15 juni 2014 12 juli 2014
8 13 juli 2014 9 augustus 2014
9 10 augustus 2014 6 september 2014
10 7 september 2014 4 oktober 2014
11 5 oktober 2014 1 november 2014
12 2 november 2014 29 november 2014
13 30 november 2014 27 december 2014
Lees meer

Uiterlijk in de maand juni moet de vakantiebijslag worden betaald

Deze wordt berekend over:

  • Basissalaris
  • Meeruren
  • Toeslag bijzondere uren inclusief de toeslag in het ziektegeld
  • Feestdagentoeslag
  • Structureel overwerk (inclusief de overwerktoeslag)
  • Overige vaste toeslagen

Ook de toeslag in het vakantieloon over de loonperiode 5 tot en met 9 2013 moet in 2014 nog meegenomen worden.

Lees meer

V-factor Aspirant van start

Na de succesvolle V-factor 2013 – met beveiliger Gerard van Manen als winnaar – gaat de V-factor Aspirant van start. Daarom een oproep aan werkgevers, collega-beveiligers, praktijkopleiders, opdrachtgevers, docenten, kortom iedereen die een rol speelt bij het werk en de opleiding: stimuleer stagiairs en aspirant-beveiligers om mee te doen! Misschien wint ‘uw’ beveiliger in opleiding straks de hoofdprijs! Zowel aspirant-beveiligers als stagiairs kunnen meedoen. De winnaar gaat met een iPad naar huis.

Lees meer

Effecten nieuwe cao

Sinds loonperiode 10 2013 zijn de nieuwe roosterregels van kracht. Extern bureau Syntro onderzoekt de effecten van de nieuwe roostersystematiek. Het onderzoek is al gestart in loonperiode 2 2013 (in de oude situatie) en loopt tot loonperiode 10 2014. Een update van het onderzoek kunt u hier lezen.

 

Lees meer

Contractwisseling

Nieuwe regels contractwisseling
Per 1 februari gelden nieuwe regels voor contractswisseling. Bij contractswisseling van 20.000 uur of meer neemt het beveiligingsbedrijf dat het contract overneemt ook de beveiligers over die bij die klant werken. Dat geldt voor de beveiligers die minimaal 1 jaar en voor 50% + 1 uur van hun contracturen voor de klant werken. Deze nieuwe regels gelden niet voor kleine contracten (minder dan 20.000 uur). Daarvoor blijven dezelfde regels gelden.

Bepalen waarde vakantierechten bij contactwisseling
Bij contractwisseling speelt o.a. de overdracht van vakantiedagen en vakantiebijslag van werknemers een rol; daarvan moet de waarde bepaald worden conform bijlage 9 van de cao. Het percentage sociale lasten dient meegenomen te worden in de waardebepaling van het vakantierecht. Sociale partners hebben het percentage vastgesteld op 20,89%.

Lees meer

Controle op maandverloning en all-in salarissen

De beveiliging verloont sinds jaar en dag per loonperiode. Een loonperiode is 4 weken; per jaar zijn er 13 loonperioden. Roosterregels alsmede financiële afspraken over de verdiensten van de werknemer (periodeloon, toeslagen, etc.) zijn hierop afgestemd. De salarissen zijn hierdoor controleerbaar voor werkgever en werknemers. Bij maandverloning is dat niet het geval. Dat geldt ook voor all-in salarissen. Het Controleorgaan ziet toe op naleving hiervan en zal extra controleren op maandverloning en all-in salarissen. Bedrijven worden verzocht hun administraties hierop aan te passen met ingang van 1 januari 2014.

Lees meer

Meer toezicht door samenwerking met politie

Op 1 mei jongstleden hebben de beveiligingsbranche en de politie hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Met deze samenwerking  helpen ze elkaar bij het toezicht op de particuliere beveiligingbedrijven met  een ND-, PAC- of PGW-vergunning.

Lees meer

Premies

De premie van het Sociaal Fonds bedraagt in 2014 0,139% en van het Opleidingsfonds 0,106%. De premie wordt opgeteld en u ontvangt dus een nota van Syntrus Achmea van 0,245% van de loonsom.

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2014 0,2608%.

Stichting Totaal percentage van de loonsom Werkgeversdeel Werknemersdeel
SFPB/SOBB 0,245 0,18375 0,06125
FBA PB 0,2608 0,2324 0,0284

 
Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het nettoloon.

Lees meer

Vragen over VUT en pensioen

Vragen over VUT of pensioen kunt u voorleggen aan het Bedrijftakpensioenfonds dat kantoor houdt bij Syntrus Achmea. Kijk eens op de website van het Bedrijfstakpensioenfonds. Bellen kan ook: 088-0084034.

Lees meer