Aanpassingen ivm COVID-19

Het Coronavirus stelt ons nog steeds op de proef en dat betekent dat we de social distance in acht moeten blijven nemen.

Lees meer

 

Wegens de regels omtrent COVID-19 is de geldigheid van groene passen gewijzigd.

Lees meer

 

Rechter maakt einde aan concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de beveiligingsbranche

De rechtbank heeft op 20 juli 2021 de uitspraak gedaan dat ook VBe NL leden de cao Particuliere Beveiliging (hierna: ‘cao PB’) moeten toepassen. Op 4 mei 2019 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dispensatie verleend aan leden van de VBe NL, zodat zij niet gehouden waren de cao PB na te leven. Maar de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV vonden dat dit niet klopte. Door de rechtbank is nu bevestigd dat er sprake is van een “onrechtmatige dispensatieverlening” die de rechtbank ook meteen heeft teruggedraaid. Dit betekent dat het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao PB met terugwerkende kracht per 4 mei 2019 geldt voor alle particuliere beveiligingsbedrijven. Deze bedrijven moeten zich aan dezelfde cao (de cao PB) houden.

Webinar ‘De wereld achter de broninhouding door het CAK’ op 7 september

Financiële problemen of gebrek aan financieel inzicht belemmeren het functioneren. Het werkt in alles door, niet alleen privé, zeker ook op de werkvloer. Het Servicecentrum heeft afspraken gemaakt met Sammen om zowel medewerkers als werkgevers in de Beveiligingsbranche te ondersteunen.

In samenwerking met Zorgverzekeringslijn organiseert Sammen op 7 september om 09.00 uur een webinar waarin zij al jullie vragen over zorgverzekeringsschulden en het CAK beantwoorden.

Vragen zoals: Wat zijn je verplichtingen als werkgever als het CAK overgaat tot bronheffing? Wat zijn de gevolgen voor een medewerker, hoe kun je deze ondersteunen? En hoe zit het met de privacy? En wellicht heb je zelf al een vraag over dit onderwerp of een situatie die je wilt voorleggen. Stuur deze naar info@sammen.nl, dan wordt jouw vraag/situatie beantwoord tijdens het webinar.

Niki van Loon van Zorgverzekeringslijn en Pauline Mulder van Sammen presenteren dit webinar op dinsdag 7 september van 09.00 tot 10.00 uur. Zo ben je binnen een uurtje weer helemaal up-to-date.

Wil je meedoen, meld je gratis aan via deze link op website van Sammen.

Werkdruk in de Arbocatalogus!

Lees meer