Aanpassingen ivm COVID-19

Het Coronavirus stelt ons nog steeds op de proef en dat betekent dat we de social distance in acht moeten blijven nemen.

Lees meer

 

Wegens de regels omtrent COVID-19 is de geldigheid van groene passen gewijzigd.

Lees meer

 

Rechter maakt einde aan concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de beveiligingsbranche

De rechtbank heeft op 20 juli 2021 de uitspraak gedaan dat ook VBe NL leden de cao Particuliere Beveiliging (hierna: ‘cao PB’) moeten toepassen. Op 4 mei 2019 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dispensatie verleend aan leden van de VBe NL, zodat zij niet gehouden waren de cao PB na te leven. Maar de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV vonden dat dit niet klopte. Door de rechtbank is nu bevestigd dat er sprake is van een “onrechtmatige dispensatieverlening” die de rechtbank ook meteen heeft teruggedraaid. Dit betekent dat het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao PB met terugwerkende kracht per 4 mei 2019 geldt voor alle particuliere beveiligingsbedrijven. Deze bedrijven moeten zich aan dezelfde cao (de cao PB) houden.

De drie genomineerden voor V-factor 2021 zijn bekend

De drie genomineerden voor V-factor 2021 zijn bekend: Loura Knol (Randstad Bewaking B.V.), Marco Engelfriet (Securitas Nederland) en Shelby Perez (SAFENED). Deze professionals hebben de meeste punten gekregen van de vakjury. Twee objectbeveiligers (Loura en Shelby) en een havenbeveiliger (Marco). Vanaf 15 november start de publiekstemming op de sociale kanalen. Het eindoordeel van de vakjury wordt gepresenteerd tijdens de Branchemiddag op 25 november.

Werkdruk in de Arbocatalogus!

Lees meer