Aanpassingen ivm COVID-19

Het Coronavirus stelt ons nog steeds op de proef en dat betekent dat we de social distance in acht moeten blijven nemen.

Lees meer

 

Wegens de regels omtrent COVID-19 is de geldigheid van groene passen gewijzigd.

Lees meer

 

Rechter maakt einde aan concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de beveiligingsbranche

De rechtbank heeft op 20 juli 2021 de uitspraak gedaan dat ook VBe NL leden de cao Particuliere Beveiliging (hierna: ‘cao PB’) moeten toepassen. Op 4 mei 2019 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dispensatie verleend aan leden van de VBe NL, zodat zij niet gehouden waren de cao PB na te leven. Maar de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV vonden dat dit niet klopte. Door de rechtbank is nu bevestigd dat er sprake is van een “onrechtmatige dispensatieverlening” die de rechtbank ook meteen heeft teruggedraaid. Dit betekent dat het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao PB met terugwerkende kracht per 4 mei 2019 geldt voor alle particuliere beveiligingsbedrijven. Deze bedrijven moeten zich aan dezelfde cao (de cao PB) houden.

RI&E uitgebreid met Covid-19 vragenlijst

De branche-RI&E is uitgebreid met een aanvullende vragenlijst voor de Covid-19-pandemie. Hiermee kun je corona-risico’s voor je werknemers inventariseren en een plan van aanpak opstellen. De eerste werkgevers hebben al gebruikgemaakt van de vragenlijst, die is erkend door het Steunpunt RI&E.

Heeft jouw bedrijf tot 25 werknemers in dienst, dan is toetsing niet nodig bij gebruik van de RI&E. Voor grotere werkgevers is onze branche-RI&E natuurlijk ook een belangrijk instrument, ook in het licht van de nieuwe vragenlijst.

Lees meer

 

Werkdruk in de Arbocatalogus!

Lees meer