Aanpassingen ivm COVID-19

Het Coronavirus stelt ons nog steeds op de proef en dat betekent dat we de social distance in acht moeten blijven nemen.

Lees meer

 

Wegens de regels omtrent COVID-19 is de geldigheid van groene passen gewijzigd.

Lees meer

 

Uitspraak Sociale Commissie inzake Week 53

De Sociale Commissie heeft geconcludeerd dat er in de cao Particuliere Beveiliging geen afspraken zijn gemaakt over Week 53 in zijn algemeen en ook niet over hoe bepaalde cao-artikelen in de 53e week moeten worden toegepast. De Sociale Commissie kan hier daarom ook geen inhoudelijke uitspraak over doen. Dit betekent dat er hier helaas nog onduidelijkheid over blijft bestaan in de praktijk. De eerstkomende keer dat een jaar 53 weken heeft is in 2026. Cao-partijen streven ernaar voor die tijd afspraken te maken en in de cao vast te leggen.

RI&E uitgebreid met Covid-19 vragenlijst

De branche-RI&E is uitgebreid met een aanvullende vragenlijst voor de Covid-19-pandemie. Hiermee kun je corona-risico’s voor je werknemers inventariseren en een plan van aanpak opstellen. De eerste werkgevers hebben al gebruikgemaakt van de vragenlijst, die is erkend door het Steunpunt RI&E.

Heeft jouw bedrijf tot 25 werknemers in dienst, dan is toetsing niet nodig bij gebruik van de RI&E. Voor grotere werkgevers is onze branche-RI&E natuurlijk ook een belangrijk instrument, ook in het licht van de nieuwe vragenlijst.

Lees meer

 

Werkdruk in de Arbocatalogus!

Lees meer