Aanpassing geldigheid Groene Passen i.v.m. COVID-19

Op 17 november 2020 is de wijziging naar aanleiding van de tijdelijke regeling beveiligers in opleiding in verband met COVID-19 van 5 november 2020 geplaatst in de Staatscourant. De wijziging houdt in dat de legitimatiebewijzen (groene passen) van beveiligers in opleiding in afwijking van het bepaalde in artikel 5, vierde lid, van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus met 12 maanden wordt verlengd indien de aanvankelijke periode van 12 maanden verloopt in de periode van 1 april 2020 tot 1 april 2021. Groene pashouders en de beveiligingsorganisaties op wiens aanvraag de legitimatiebewijzen zijn verstrekt, worden door de afdelingen korpscheftaken in de eenheden schriftelijk op de hoogte gesteld van deze wijziging.

Download hier het bericht 60226 en 59343 uit de staatscourant.