Achtergrond Sectorplan

Van de huidige beveiliger wordt verwacht dat hij/zij duurzaam inzetbaar, flexibel en altijd actueel is bijgeschoold. Aan de andere kant staat de beveiligingsbranche onder druk door bezuinigingen en veranderende eisen bij opdrachtgevers. Het sectorplan Veiligheid Werkt speelt hierop in met arbeidsmarktinitiatieven en ondersteuning van beveiligers.

Augustus 2013 deed Minister Lodewijk Asscher, naar aanleiding van het Sociaal Akkoord, een beroep op werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren om te werken aan een samenhangende aanpak voor het behouden en stimuleren van de werkgelegenheid.

SOBB heeft gehoor gegeven aan deze oproep en een sectorplan ingediend. Eind 2014 is dit plan goedgekeurd. Beveiligers en werkgevers in onze sector kunnen tot 1 september 2016 gebruik maken van de subsidie.