09-04-2024

Aanvullend besluit van minister: nog maar 40 VVNL leden gedispenseerd

De minister heeft het nieuwe dispensatiebesluit over de avv-periode van oktober 2021 tot en met juni 2023 verduidelijkt. In het besluit stond namelijk dat de dispensatie van de cao Particuliere Beveiliging alleen geldt voor leden van VVNL die gecombineerde werkzaamheden verrichten in één juridisch zelfstandige entiteit. De vraag was welke bedrijven dat zijn.

De minister heeft nu een lijst met VVNL leden opgenomen in een aanvullend besluit van 3 april 2024 waaruit blijkt dat nog maar 40 bedrijven onder de verleende dispensatie vallen. In diezelfde lijn zal voor de avv-periode januari 2024 tot en met maart 2024 een lijst worden gepubliceerd door de minister. Verwacht wordt dat 70 VVNL-leden op die lijst zullen staan.

Zoals bekend, lopen er nog diverse rechtszaken. Cao partijen verwachten dat de uitkomst van die procedures is dat uiteindelijk geen van de VVNL leden nog gedispenseerd is over het verleden. Tot die definitieve uitspraak in hoger beroep hoeven de VVNL leden de cao PB nog niet toe te passen.  

Toekomstige verzoeken
Voor toekomstige dispensatieverzoeken staan in het ministeriële besluit van 2 februari 2024 strikte eisen. Zo moet worden onderbouwd de wijze waarop en de mate waarin wordt gecombineerd door bedrijven. Daarnaast moet blijken of en in hoeverre sprake is van een gelijksoortige groep van ondernemingen die gecombineerde werkzaamheden uitvoeren en die ieder voor zich beschikken over de mix van bedrijfsspecifieke kenmerken: gering van omvang, regionale oriëntatie en korte opdrachten/(noodzaak tot) gebruik van flexibele arbeid. Ten slotte moet worden aangetoond in hoeverre VVNL leden afwijken van ondernemingen met soortgelijke gecombineerde werkzaamheden, die wèl toepassing (kunnen) geven aan de cao PB.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid