Cao

Actuele berichten

Cao
16-11-2021

Raad van State doet uitspraak in procedure voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft op 15 november 2021 uitspraak gedaan in de zogeheten voorlopige voorziening. Waar ging de procedure ook al weer over?...

Lees verder
Cao
03-11-2021

Premieadministratie naar SFPB

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de premie van SFPB geïnd door SFPB....

Lees verder
Cao
02-11-2021

Loonsverhoging per loonperiode 1 2022 is 2,7%

In de cao is afgesproken dat de lonen ieder jaar met minimaal 2,5% stijgen of met het percentage van de Consumenten Prijs Index (CPI) als deze hoger is dan 2,5%...

Lees verder
Cao
27-10-2021

Cao Particuliere Beveiliging is algemeen verbindend verklaard (AVV) per 23 oktober 2021

De arbeidsvoorwaarden-cao Particuliere Beveiliging met de looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023 is weer algemeen verbindend verklaard (AVV)...

Lees verder
Cao
11-10-2021

Gelijkheid in de beveiligingsbranche

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor alle beveiligingsbedrijven (ook voor VBe NL leden)....

Lees verder
Cao
10-10-2021

Uitspraak Sociale Commissie inzake week 53

De Sociale Commissie heeft geconcludeerd dat er in de cao Particuliere Beveiliging geen afspraken zijn gemaakt over week 53...

Lees verder
Cao
10-10-2021

Cao-tekst herschreven: CA-OH! Nu snap ik het

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging....

Lees verder
Cao
09-10-2021

Indexatie 2021 voor vergoedingen

Met ingang van loonperiode 3 2021 zijn de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 1,1% geïndexeerd....

Lees verder
Cao
08-10-2021

Loonsverhoging per loonperiode 1 2021 is 2,5%

Conform de afspraak in de cao zijn de lonen op de eerste dag van loonperiode 1 2021 met 2,5% verhoogd....

Lees verder
Cao
07-10-2021

PAWW blijft 0,4% in 2021

De PAWW, de bijdrage voor het derde WW-jaar, wordt niet verhoogd...

Lees verder
Cao
06-10-2021

Sociale partners sluiten generatiepact

De 80-90-100-regeling is per 1 januari 2021 ingegaan....

Lees verder
Cao
05-10-2021

Waarde vakantierecht bij contractwissel

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers die overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever....

Lees verder
Cao
04-10-2021

Premies 2021: Premies SFPB en FBA-PB

In artikel 91 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:...

Lees verder
Cao
03-10-2021

Premie derde WW-jaar (PAWW)

Vanaf 1 september 2019 is de PAWW ingegaan. Dit is de Private Aanvulling WW en WGA....

Lees verder
Cao
01-10-2021

Stand van zaken werkgroep roosters

Cao-partijen hebben besloten de bestaande regels voor roostering tegen het licht te houden met als doel...

Lees verder

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid