27-10-2021

Cao Particuliere Beveiliging is algemeen verbindend verklaard (AVV) per 23 oktober 2021

AVV van 23 oktober 2021 tot en met 30 juni 2023

De arbeidsvoorwaarden-cao Particuliere Beveiliging met de looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023 is weer algemeen verbindend verklaard (AVV). Dat betekent dat alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao deze moeten toepassen.

Wat is er veranderd aan de cao?

Inhoudelijk is er niets veranderd aan de arbeidsvoorwaarden-cao. Wel zijn de tekst en de indeling van de cao vereenvoudigd. Heldere en begrijpelijke taal voor iedereen.

Dispensatie

Geen van de bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging is vrijgesteld van toepassing daarvan. Het verzoek tot dispensatie namens partijen bij de cao Veiligheidsdomein 2019-2021 (VBe NL en De Unie) is afgewezen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beveiligingsbedrijven die lid zijn van VBe NL moeten zich daarom ook aan de bepalingen van de cao Particuliere Beveiliging houden.

Vragen

Heb je vragen over wat de avv voor jouw beveiligingsbedrijf of voor jou als beveiligingsmedewerker betekent? Neem dan gerust contact met ons op via de cao helpdesk.

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid