03-01-2022

Controle van het percentage kosten ingeleende arbeidskrachten

Een beveiligingsbedrijf mag niet meer dan 20% van de loonsom (cao-loonsom en kosten ingehuurde arbeidskrachten) gebruiken voor het inhuren van arbeidskrachten die niet onder de cao Particuliere Beveiliging vallen. Dit staat in artikel 110 van de cao. Vanaf 1 januari 2022 controleert het Controleorgaan dit percentage over de dertien loonperiodes voorafgaand aan de controledatum. Eerder werd voor de controle van het percentage aan inleen een afwijkende controleperiode gehanteerd, namelijk het voorgaande kalenderjaar. Nu de laatste inhoudelijke wijziging van deze cao-bepaling inmiddels dateert van 1,5 jaar geleden, is besloten om voor dit punt nu aan te sluiten bij de controleperiode die ook gehanteerd wordt voor de overige cao-bepalingen. Wel zo overzichtelijk! Bijkomend voordeel is dat beveiligingsbedrijven na constatering van een overtreding van artikel 110 van de cao (maximaal 20% inleen) de gelegenheid hebben de bedrijfsvoering zodanig in te richten dat in het vervolg aan deze regel wel wordt voldaan. En dit kan dan bij een volgende controle met een nieuwe controleperiode meteen worden gecheckt, zonder dat gewacht hoeft te worden op het aanbreken van een nieuw kalenderjaar.

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid