11-10-2021

Gelijkheid in de beveiligingsbranche

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor alle beveiligingsbedrijven (ook voor VBe NL leden).

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 juli 2021 de uitspraak gedaan dat ook VBe NL leden de cao Particuliere Beveiliging (hierna: ‘cao PB’) moeten toepassen. Eerder (op 4 mei 2019) heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dispensatie verleend aan leden van de VBe NL, zod

at zij niet gehouden waren de cao PB na te leven. Maar de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV vonden dat dit niet klopte. Zo zijn er geen rechtsgeldige gronden om VBe NL leden uit te zonderen van toepassing van de cao PB. En hoewel de VBe NL een eigen cao heeft afgesloten, ontstond er concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat is geen goede zaak voor de branche.

Dit is nu door de rechtbank bevestigd. Er is sprake van een “onrechtmatige dispensatieverlening” die met de uitspraak van de rechtbank meteen is teruggedraaid. Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao PB geldt per 4 mei 2019 met terugwerkende kracht voor alle beveiligingsbedrijven. Het nieuwe dispensatieverzoek van de VBe NL – dat op dezelfde gronden is ingediend – ligt voor afwijzing door de minister van SZW gereed.

Er is dus weer één cao (de cao PB) voor de gehele branche en alle particuliere beveiligingsbedrijven moeten zich aan dezelfde cao houden. Zo is er geen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden meer mogelijk en is er weer een gelijk speelveld voor deze bedrijven in de markt.

De Nederlandse Veiligheidsbranche en FNV en CNV zijn blij met de uitspraak. Zij bekijken de komende periode hoe hier in de praktijk handen en voeten aan kan worden gegeven.

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid