09-10-2021

Indexatie 2021 voor vergoedingen

Met ingang van loonperiode 3 2021 zijn de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 1,1% geïndexeerd.

De toeslagen na de indexatie zijn als volgt.

Artikel 39
Functiewaarneming, lid 2:

  • Bij waarneming van een functie die 1 salarisschaal hoger is ingedeeld: € 0,17
  • Bij waarneming van een functie die 2 salarisschalen hoger is ingedeeld: € 0,38
  • Bij waarneming van een functie die 3 of meer salarisschalen hoger is ingedeeld: € 0,64

Artikel 48
Maaltijdvergoeding: € 9,53

Artikel 49
Vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze: € 0,34 per half uur

Artikel 50
Consignatievergoeding lid 1: € 1,15 per uur en € 2,30 per uur tussen zaterdag 00.00 uur en zondag 24.00 uur en feestdagen.
Consignatievergoeding lid 3: € 57,40

Artikel 51
Hondenvergoeding lid 1: € 92,20 (bruto)
Hondenvergoeding lid 2: € 115,25 netto per loonperiode (€ 69,15 als de werkgever eigenaar is van de hond)

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid