29-03-2022

Nog geen duidelijkheid in de branche over arbeidsvoorwaarden

De cao Particuliere Beveiliging (cao PB) is per 23 oktober 2021 algemeen verbindend verklaard. Het verzoek tot dispensatie van de cao PB namens partijen bij de cao Veiligheidsdomein 2019-2021 (VBe NL en De Unie) is daarbij afgewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. VBe NL en De Unie hebben bezwaar ingediend tegen deze afwijzing en hebben gevraagd om een voorlopige voorziening.

Deze voorlopige voorziening is door de Rechtbank Limburg op 17 maart 2022 toegewezen. Geoordeeld is dat VBe NL-leden hun ondernemingen voorlopig mogen blijven exploiteren alsof zij zijn gedispenseerd van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van de cao’s PB en SFPB zolang de looptijd van de cao Veiligheidsdomein duurt, maar niet langer dan tot zes weken na bekendmaking van de beslissing op bezwaar. 

De Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV Vakmensen hebben er alle vertrouwen in dat het bezwaar van VBe NL en De Unie zal worden afgewezen, gelet op de eerdere uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland en de eerder door de Minister afgewezen dispensatie. In deze procedures is al geoordeeld dat er geen zwaarwegende argumenten zijn op grond waarvan toepassing van de cao PB in redelijkheid niet van de VBe NL-leden kan worden gevraagd. Dit zal betekenen dat met terugwerkende kracht de cao PB moet worden toegepast door VBe NL- leden in de AVV-periode vanaf 23 oktober 2021.  De beslissing in de bezwaarprocedure wordt nog voor de zomer verwacht. 

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid