03-10-2021

Premie derde WW-jaar (PAWW)

Vanaf 1 september 2019 is de PAWW ingegaan. Dit is de Private Aanvulling WW en WGA. Deze regeling biedt werknemers in een WW- of WGA-situatie langer inkomenszekerheid dan waarin de wetten voorzien. De premie voor de regeling wordt geïnd door Stichting PAWW bij de werkgever. De premie is voor 2021 vastgesteld op 0,4% van het brutoloon dat door de werkgever wordt ingehouden bij de werknemer. De werkgevers ontvangen van Stichting PAWW de premienota. Meer informatie kunt u vinden op www.SPAWW.nl.

Wat is de code voor de PAWW voor de beveiligingsbranche?

De aanmelding voor cao Particuliere Beveiliging is cao-code 496. Deze code moet zichtbaar zijn bij aanmelden als werkgever op het portaal.

Meer informatie over het derde ww-jaar vindt u op www.SPAWW.nl

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid