04-10-2021

Premies 2021: Premies SFPB en FBA-PB

In artikel 91 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:

  1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging: voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging
  2. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particulier Beveiliging: voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse VeiligheidsbranchE

De premie van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging bedraagt in 2021 0,245% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door werkgevers (75%) en door werknemers (25%).

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2021 0,142% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche die vallen onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging. De verdeling van de premie is: werkgevers (80%) en door werknemers (20%) die lid zijn.

Wissenraet van Spaendonck te Tilburg int de premie voor beide fondsen.

Stichting Totaal % van de loonsom  Werkgeversdeel   Werknemersdeel  
SFPB 0,245 0,18375 0,06125
FBA PB 0,142 0,1136 0,0284

Overeenkomstig de voorschriften van de Belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het brutoloon.

De loonsom van het voorgaande jaar wordt genomen als premiegrondslag. De premie-inning is geregeld in de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid