01-12-2023

Premies 2024: Premies SFPB en FBA-PB

In artikel 91 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:

  1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging: voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging
  2. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particulier Beveiliging: voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche

De premie van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging bedraagt in 2024 0,245% van de loonsom.

In 2024 zal SPFB de premie innen voor beide fondsen.

Overeenkomstig de voorschriften van de Belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het SV-loon (ongemaximeerd) waarover ook belastingen en sociale verzekeringspremies worden afgedragen.

De loonsom van het voorgaande jaar wordt genomen als premiegrondslag. De premie-inning is geregeld in de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid