16-11-2021

Raad van State doet uitspraak in procedure voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft op 15 november 2021 uitspraak gedaan in de zogeheten voorlopige voorziening. Waar ging de procedure ook al weer over?

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 juli 2021 de uitspraak gedaan dat ook VBe NL-leden de cao Particuliere Beveiliging (hierna: ‘cao PB’) moeten toepassen in de AVV-periode van 4 mei 2019 tot 4 mei 2021. VBe NL en De Unie hebben tegen deze beslissing hoger beroep aangetekend bij de Raad van State en gevraagd om een voorlopige voorziening, namelijk dat de uitspraak van de rechtbank niet hoeft te worden uitgevoerd in afwachting van de uitspraak in hoger beroep. 

Gelet op de door de rechtbank vernietigde dispensatiebeslissing voor VBe NL-leden, vindt de voorzieningenrechter het aannemelijk dat werknemers van die leden in aanmerking komen voor nabetalingen op grond van de cao Particuliere Beveiliging. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om reiskostenvergoedingen en verschuivingstoeslagen. Maar in veel gevallen zal uitvoerig onderzoek nodig zijn om te achterhalen hoe hoog deze nabetalingen moeten zijn. En omdat VBe NL en De Unie hoger beroep hebben ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank zal de Raad van State nog een inhoudelijke beslissing hierop moeten geven. De voorzieningenrechter heeft een belangenafweging gemaakt en geoordeeld dat er in de tussentijd nog geen uitvoering hoeft te worden gegeven aan de uitspraak van de rechtbank. 

De voorzieningenrechter heeft daarbij nadrukkelijk overwogen dat hiermee geen voorlopig oordeel wordt gegeven over de rechtmatigheid van de uitspraak van de rechtbank waarmee het dispensatiebesluit is vernietigd.

De Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV Vakmensen hebben er alle vertrouwen in dat de Raad van State –na het onderzoek in hoger beroep– de uitspraak van de rechtbank zal volgen. Dit zal betekenen dat met terugwerkende kracht de cao PB moet worden toegepast door VBe NL- leden in de AVV-periode van 4 mei 2019 tot 4 mei 2021.

Inmiddels heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao PB weer algemeen verbindend verklaard per 23 oktober 2021 tot en met 30 juni 2023 (einde looptijd). Het verzoek tot dispensatie namens partijen bij de cao Veiligheidsdomein 2019-2021 (VBe NL en De Unie) is afgewezen. Beveiligingsbedrijven die lid zijn van VBe NL moeten zich daarom vanaf 23 oktober 2021 ook aan de bepalingen van de cao Particuliere Beveiliging houden.

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid