01-10-2021

Stand van zaken werkgroep roosters

Cao-partijen hebben besloten de bestaande regels voor roostering tegen het licht te houden met als doel:

  • Werkdrukverlaging
  • Meer rust in de roosters
  • Voorspelbaarheid in de roosters
  • Hersteltijd

Een werkgroep bestaande uit vakbondsvertegenwoordigers, kaderleden, experts en werkgevers heeft aanbevelingen gedaan aan cao-partijen. De gepresenteerde aanbevelingsrichtingen bestaan onder andere uit het eerder bekendmaken van diensten maar ook een langere planningshorizon, bijvoorbeeld twaalf of zestien weken. Daardoor kunnen mogelijk betere roosters worden gemaakt met meer rust en voorspelbaarheid. Een langer blok werken zodat er ook een langer blok rust in het rooster kan komen, is een andere aanbeveling. Het kritisch bekijken van de huidige regels in de cao die het maken van een gezond rooster beperken, is ook een aanbeveling. Minder regels en tegelijkertijd investeren in de communicatie tussen planner en beveiliger, is een ander verbetervoorstel. Tot slot vindt de werkgroep dat verbeteringen liever zorgvuldig dan snel moeten worden ingevoerd.

De cao-partijen staan open voor de aanbevelingen en praten tegelijkertijd daarom intensief verder om de voorgestelde verbeterplannen uit te werken en te toetsen op haalbaarheid.

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid