17-04-2024

Gebruik groene pas uitsluitend vanuit het leerbedrijf

Samen met de KBD adviseurs van eX:plain is het SFPB verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming van beveiligers in opleiding. Voor het uitvoeren hiervan krijgen de beveiligers in opleiding een groene pas op naam van het leerbedrijf. Daarmee kan hij of zij het vak in de praktijk leren. De beveiliger in opleiding mag die pas niet gebruiken voor het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden bij andere opdrachtgevers dan die van het leerbedrijf; en ook niet met deze pas voor eigen rekening zich in laten huren als bijvoorbeeld zzp-er. Gebeurt dat wel, dan kan (ook) het leerbedrijf aansprakelijk gesteld worden en zelfs de erkenning als leerbedrijf verliezen.

Aan leerbedrijven wordt daarom geadviseerd om in het contract met de beveiliger in opleiding hier 100% duidelijkheid in te scheppen, aanvullende afspraken over te maken en deze vast te leggen. De KBD adviseurs van eX:plain kunnen de leerbedrijven hierbij ondersteunen. eX:plain heeft een handreiking opgesteld om leerbedrijven te ondersteunen bij het zoveel mogelijk voorkomen van vervelende discussies en verstrekkende gevolgen door een oneigenlijk gebruik van de groene pas.

Bekijk hier de handreiking.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid