18-07-2023

Gerechtshof oordeelt: overeenkomst van opdracht is gewoon arbeidscontract

In de uitspraak over de inzet van een (schijn)zelfstandige heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep geoordeeld dat in de onderhavige situatie sprake was van arbeid, loon en gezagsverhouding. Vooral voor het laatste heeft de rechter veel aanwijzingen opgesomd. In de beveiliging is de gezagsverhouding een common use. Er moet, in het kader van de WPBR, toezicht en leiding zijn op het beveiligingswerk. Dus de zzp-beveiliger die in opdracht van een beveiligingsbedrijf opdrachten uitvoert, krijgt van dat bedrijf werkinstructies. Hij krijgt ook een uniform en een legitimatiepas. Er zijn beveiligingsbedrijven die zzp-beveiligers aan zich binden op grond van een overeenkomst van opdracht. Daarmee is het beveiligingsbedrijf ‘beter’ af. Bijvoorbeeld doordat er geen loonbelasting wordt betaald, geen premie voor pensioen en de roosterregels en onregelmatigheidstoeslagen niet van toepassing zijn. Beveiligers met een overeenkomst van opdracht doen er goed aan na te gaan of er sprake is van arbeid, loon en gezagsverhouding. In dat geval is er sprake van een arbeidsovereenkomst en geldt voor de beveiliger de cao Particuliere Beveiliging. Vaak betekent dat meer looncomponenten, meer rechtsbescherming en pensioenopbouw.  

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid