08-03-2022

Instemming Ondernemingsraad voor Periodiek Medisch Onderzoek

Wat is de rol van de Ondernemingsraad (OR) bij het invoeren van een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek of Preventief Medisch Onderzoek) in de organisatie? 

Volgens artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moet de werkgever de werknemer ‘periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken’. 

De werkgever is verantwoordelijk voor het naleven van de Arbowet en is dus verplicht een PMO aan te bieden. In sommige cao’s staan nog nadere verplichtingen, zoals dat elke medewerker van een bepaalde leeftijd zo’n onderzoek moet krijgen. Om de hoeveel tijd een PMO moet worden herhaald, schrijft de Arbowet niet voor.

Het is de directie die bepaalt om een PMO te laten uitvoeren. Het is verstandig als de Ondernemingsraad vooraf met de bestuurder de doelstellingen en werkwijze van het PMO bespreekt; dus voordat de bedrijfsarts/Arbodienst de opdracht voor een PMO krijgt. Praktisch gezien kan de OR bijvoorbeeld een tijdelijke OR-commissie samenstellen die eerst nagaat wat een PMO voor het bedrijf kan betekenen. Het uiteindelijke voorstel is instemmingsplichtig voor de OR.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid