31-01-2022

RI&E gaat ook over een veilige werkomgeving 

Het onderwerp is actueler dan ooit: een veilige werkomgeving. Hoe kun je erop vertrouwen dat je collega’s zich veilig weten en voelen, zowel wat betreft hun fysieke als psychische en mentale gezondheid? 

Advies: houd de RI&E actueel en zorg na elke actualisatie voor een goed plan van aanpak. Betrek daar uiteraard de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging bij. De OR of PVT heeft op het gebied van regelingen m.b.t. arbeidsomstandigheden een instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 

Het instemmen van OR of PVT gaat over:

  • Het RI&E-instrument dat de werkgever wil gebruiken. Voor de Particuliere Beveiliging is een (kosteloos aan te vragen) branche-RI&E ontwikkeld die een erkenning heeft van het Steunpunt RI&E. Dat betekent dat bedrijven tot 25 werknemers vrijstelling krijgen van de RI&E-toetsing door een externe deskundige. Dat scheelt tijd en geld!
  • De manier waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan het basiscontract met de arbodienst of arbodeskundige die o.a. betrokken wordt bij het toetsen van de RI&E.
  • De getoetste RI&E en het plan van aanpak.
  • Het bijstellen van de RI&E (bijvoorbeeld bij actualiseren) en het plan van aanpak.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid