03-10-2021

Nieuw kwalificatiedossier particuliere beveiliging

In het afgelopen jaar hebben experts uit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven samengewerkt aan de modernisering van het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. In het nieuwe dossier sluit de opleiding Beveiliger 2 (Basisberoepsopleiding, Crebonummer 25690) weer aan op de actualiteit van de inhoud van het beroep.

In de basis is nadruk gelegd op proactief handelen, security awareness, weerbaar zijn en beveiliging van informatie en ook algemene vorming zoals communicatieve en sociale vaardigheden. De theorie is meer toegespitst op de beroepspraktijk.

In het nieuwe kwalificatiedossier is met de komst van de opleiding Beveiliger 3 de opleiding Coördinator beveiliging komen te vervallen. De kwalificatie Coördinator beveiliging wordt in het nieuwe dossier gepositioneerd in een keuzedeel. Dit betekent dat deze kwalificatie losgekoppeld wordt van het kwalificatiedossier. Vanuit de branche wordt het keuzedeel als branchevereiste verplicht gesteld als een (aspirant-)beveiliger opgeleid wil worden tot coördinator beveiliging.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het nieuwe kwalificatiedossier per 1 januari 2021 vastgesteld; het dossier is per 1 augustus 2021 ingevoerd. Mbo-studenten en praktijkleerbedrijven zullen hier vanaf het nieuwe schooljaar mee te maken krijgen.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid