21-07-2022

Spijtoptantenregeling is verruimd

De spijtoptantenregeling is om beveiligers die wel hun theorie hebben gehaald, maar om welke reden dan ook, op basis van van hun eigen keuze, hun praktijkstage niet hebben afgerond en dus geen diploma hebben behaald, de mogelijkheid te bieden om onder voorwaarden alsnog hun diploma te behalen.

Per 16 juni 2022 is er nieuw beleid omtrent art.5 lid 4 van de Rpbr, de spijtoptantenregeling.

De regeling trad op 12 maart 2015 in werking. Deze regeling betreft de bevoegdheid die de korpschef heeft ten aanzien van het onderbreken of verlengen van de praktijkopleiding voor beveiligingspersoneel, die normaliter maximaal twaalf maanden duurt. De huidige omstandigheden van de branche (mede veroorzaakt door de COVID-19 pandemie) nopen ertoe dat de termijn (ad 2) van vier jaar is teruggebracht naar één jaar. Klik hier voor meer informatie.

© Copyright 2022 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid