20-10-2021

Wijzigingen nieuw kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging

Nieuw kwalificatiedossier particuliere beveiliging

Het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging is vernieuwd en per 1 augustus 2021 ingevoerd. De aanleiding voor de wijzigingen in het kwalificatiedossier is om aankomende beveiligers op te leiden in een toekomstbestendig beroepsonderwijs dat aansluit bij de veranderende wereld van de beveiligingsbranche. We zien door allerlei technologische ontwikkelingen de vraag ontstaan naar een weerbare, proactieve beveiliger die vanuit de beveiligende hoofdtaak in staat is om service, hulp en gastvrijheid te bieden.

De opleiding Beveiliger 2

In het nieuwe kwalificatiedossier is een aantal wijzigingen doorgevoerd om deze groep tot weerbare, gastvrije, dienstverlenende en vroegtijdig signalerende beveiligers op te leiden. De keuzedelen Weerbaarheid voor beveiliger en handhavers en Proactief beveiligen zijn in de nieuwe opleiding geïntegreerd. De focus komt meer te liggen op het functioneel toepassen van wettelijke kaders in plaats van de theoretische kennis van de wetgeving. De erkenning voor leerbedrijven voor niveau 2 blijft hetzelfde en de branche-examinering wordt verzorgd door de SVPB.

De opleiding Beveiliger 3

In het oude kwalificatiedossier werd de opleiding Coördinator beveiliging op niveau 3 aangeboden. In het nieuwe kwalificatiedossier komt deze opleiding te vervallen. De aanleiding hiervoor is dat het profiel Coördinator beveiliging niet de lading van het werkveld dekt. In de praktijk heeft de Coördinator beveiliging namelijk geen leidinggevende rol en stromen jonge beveiligers niet direct in op een functie coördinator zonder dat ze de benodigde ervaring hebben opgedaan. Vanuit het onderwijs gaf deze opleiding geen gewenste mogelijkheden voor een doorlopende leerlijn van niveau 2 naar niveau 3 aangezien de beveiligers voldoende ervaring moeten hebben om ingeschaald te kunnen worden als coördinator beveiliging. In het nieuwe kwalificatiedossier wordt de opleiding Beveiliger 3 aangeboden. Een Beveiliger 3 coördineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve en faciliterende taken van beveiligers. Als de situatie daarom vraagt is een Beveiliger 3 in staat om analyses te maken, te plannen en (tijdelijke) instructies op te stellen. Het grote verschil tussen de nieuwe opleiding Beveiliger 3 en de oude opleiding Coördinator beveiliging is dat een Beveiliger 3 de leidinggevende ondersteunt, maar zelf geen leidinggeeft aan een beveiligingsteam. Het voordeel van de opleiding Beveiliger 3 is dat gemotiveerde beveiligers met een vmbo-kadergerichte of theoretisch gerichte vooropleiding, of aankomende beveiligers die reeds in het bezit zijn van een niveau 2 mbo-opleiding eenvoudiger kunnen instromen op niveau 3. Voor de branche kan het ook voordelen opleveren. Met de komst van de opleiding Beveiliger 3 kan er sprake zijn van een hogere instroom of doorstroom van gemotiveerde beveiligers. Daarnaast kan de Beveiliger 3 een rol vervullen in het ondersteunen van de leidinggevende zonder dat deze gelijk ingeschaald wordt als coördinator. De erkenning voor leerbedrijven niveau 3 blijft ook hier van kracht. Deze beveiligers kunnen op diverse plaatsen worden ingezet, maar voeren in de basis nog steeds beveiligingswerk uit.

Opleiden van coördinatoren in de branche

In de oude opleiding Coördinator beveiliging werden beveiligers rechtstreeks opgeleid tot Coördinator beveiliging, maar in de nieuwe opleiding is het leidinggevende element dat binnen het takenpakket van een coördinator valt volledig komen te vervallen. Om toekomstige coördinatoren toch de mogelijkheid te bieden om zich op te laten leiden tot Coördinator beveiliging zijn er een aantal scenario`s mogelijk. De sociale partners hebben aangegeven graag gebruik te willen maken van het keuzedeel Leidinggeven in de opleiding, zodat niveau-3-beveiligers tijdens de opleiding al een basis meekrijgen van het coördinerende beveiligen. Het keuzedeel Leidinggeven is een uitgebreid keuzedeel waarin leidinggeven in de volle breedte en diepte aan de orde komt. De coördinerende taken zitten al in de opleiding Beveiliger 3 en samen met het keuzedeel Leidinggeven staat dit gelijk aan de voormalige opleiding Coördinator beveiliger. Aangezien het keuzedeel waarschijnlijk te zwaar wordt voor aankomende niveau-3-beveiligers, zijn de sociale partners de mogelijkheden aan het onderzoeken om (een deel) van het keuzedeel te integreren in de opleiding. Vanuit de branche is er namelijk nog steeds behoefte aan coördinatoren die branchegericht worden opgeleid. Er zal worden onderzocht hoe zowel niveau-3-beveiligers als medewerkers die momenteel al gediplomeerd zijn eenvoudig kunnen doorstromen naar een functie van Coördinator beveiliging. Overigens zal SBB zowel individueel naar de leerbedrijven als in nieuwsuitingen aandacht geven aan de gevolgen van de invoering van het nieuwe KD.

Bekijk hier de veelgestelde vragen.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid