26-10-2023

Opleidingseisen voor havenbeveiligers en veiligheidsbeambten vanaf 2024

Havenbeveiligers en veiligheidsbeambten krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met nieuwe opleidingseisen. Zij moeten een centraal examen afleggen bij de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). Het doel hiervan is om de kwaliteit van de beveiliging in havengebieden te verzekeren.  

Criminele activiteiten in het havengebied tegengaan

Havenbeveiligers houden zich bezig met het beveiligen van locaties waar schepen afvaren naar en aanmeren van open zee. Ook naar landen buiten Europa. Dit heet de Port Facility Security Officer (PFSO). Veiligheidsbeambten die in een haven werken zorgen onder andere voor de coördinatie en uitvoering van beveiliging in de haven. Zowel havenbeveiligers als veiligheidsbeambten hebben hierdoor een belangrijke positie. Daarom moeten zij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in zeehavens. En moet de kwaliteit van de beveiliging verzekerd zijn. 

Invoering nieuwe havenbeveiligingswet

Per 1 januari 2024 gaat de nieuwe havenbeveiligingswet in. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven:

  • Centraal examen bij de SVPB vanaf 1 januari 2024
  • Geen certificering meer via erkende opleiders
  • Bij het behaalde certificaat hoort een geldigheidsdatum
  • Ook centraal examen voor veiligheidsbeambten

Kijk hier voor meer informatie.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid