30-01-2023

Partijen maken cao-afspraken

ge-update 14 februari 2023

Partijen positief over afspraken bij verlengen cao PB

De afgelopen weken hebben cao-partijen uitvoerig met elkaar de arbeidsvoorwaarden in de branche besproken teneinde te komen tot gedragen afspraken voor de komende tijd. Dat heeft geleid tot een resultaat dat zij aan hun achterbannen zullen voorleggen. De belangrijkste afspraken zien op de arbeidstijdverkorting en op de loonstijgingen vanaf loonperiode 1/2023. De volledige tekst van de uitvoeringsafspraken kunt u hier lezen.

Cao verlengd tot en met loonperiode 3/2024

Partijen zijn overeengekomen de cao te verlengen tot en met loonperiode 3/2024. Zij hebben afgesproken de loonsverhoging van 14,5% gefaseerd in te voeren. De eerste stap, die geldt vanaf loonperiode 1/2023, is de loonsverhoging van 8,5%. De overige 6% wordt gegeven per loonperiode 1/2024.

Daarnaast zullen de lonen per loonperiode 1/2024 verhoogd worden met de CPI jaarmutatie september 2023 met een maximum van 2,5% en een minimum van 0,0%.

Arbeidstijdverkorting

Eind 2022 waren partijen het al eens over de concretisering van de arbeidstijdverkorting die in de cao 2018 – 2023 is afgesproken. De arbeidstijdverkorting heeft op de uurlonen een effect van 5,6%. De arbeidstijdverkorting geldt zowel voor de fulltime beveiligers als voor de parttime beveiligers. De parttime beveiligers hebben eind 2022 bij hun werkgever kunnen aangeven of zij hun oude contracturen willen houden of naar rato willen aanpassen. Daar is tot 1 april 2023 de gelegenheid voor, waarbij de mutatie ingaat per eerstvolgende loonperiode.

Met pensioen in 2023?

Er wordt rekening gehouden met beveiligers die in 2023 met pensioen gaan: zij ontvangen bij uitdiensttreding een eenmalige bruto uitkering van 6% over het loon vanaf loonperiode 1/2023 tot aan de ingangsdatum van hun pensioen.  

Beveiligers niet verplicht om meer te werken dan 144 uur

De werknemer kan niet verplicht worden om meer te werken dan 144 uur per loonperiode.

Sociaal akkoord Schiphol Group in cao

De afspraken die in 2022 met Schiphol Group zijn gemaakt, worden ongewijzigd in hoofdstuk 14 van de cao PB opgenomen.

Tot slot

Een redactiecommissie die bestaat uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging zal op korte termijn de gemaakte afspraken verwerken in de cao. De aangepaste loontabel 2023 wordt daarin meegenomen. Deze zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd op onze website.

Begin maart 2023 wordt bekend of de achterbannen instemmen met deze afspraken.

Gerelateerde berichten

Actueel
16-02-2024

Dispensatie voor VVNL leden wordt (grotendeels) teruggedraaid door minister

De rechtbank heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd een nieuwe beslissing te nemen over de dispensatie van VVNL (voorheen VBe.NL) leden. Het gaat om de avv-periode van oktober 2021 tot en met juni 2023....

Lees verder
Actueel
01-02-2024

Waarde vakantierecht bij contractwissel 2024

Als een contract wisselt van het ene beveiligingsbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers die overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever....

Lees verder
Cao
11-01-2024

Indexatie vergoedingen blijft in 2024 gelijk

Met ingang van loonperiode 3 2023 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatie- en bereikbaarheidsvergoeding en de hondenvergoeding met 16,9% geïndexeerd. Dit is het CBS-prijsindexcijfer afgeleid met peildatum oktober 2022....

Lees verder
Actueel
01-01-2024

De tijdelijke WML-toeslag toegelicht

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over de tijdelijke WML-toeslag. Maar wat geldt er nu precies voor deze toeslag? De regels op een rijtje:...

Lees verder
Cao
30-11-2023

Check loon 2023

...

Lees verder
Actueel
22-08-2023

Versie 2 van cao 2023-2024: arbeidstijden uitzendkrachten en payrollers

Versie 2 van de cao 2023-2024 is een feit....

Lees verder
Actueel
27-06-2023

Looptijd cao aangepast

Na afstemming met het ministerie Sociale zaken en werkgelegenheid  is de looptijd van de cao aangepast. De looptijd is nu van 1 juli 2023 tot 24 maart 2024. De tekst van de cao is niet gewijzigd. ...

Lees verder
Actueel
18-04-2023

Loontabel 2023

De loontabel 2023 is vastgesteld. Klik hier voor de loontabel....

Lees verder
Actueel
22-03-2023

Nieuwe cao-tekst

Zoals iedereen weet, is de cao verlengd. Er zijn nieuwe cao afspraken gemaakt die u kunt lezen in het onderhandelingsresultaat. De tekst van de cao zal hierop worden aangepast....

Lees verder
Actueel
03-03-2023

Achterbannen stemmen in met nieuwe cao-afspraken

Vandaag is bekend geworden dat de achterbannen van de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV Beveiliging, CNV Vakmensen en De Unie Security vóór de nieuwe cao-afspraken zijn....

Lees verder
Actueel
14-02-2023

Rechtbank oordeelt over bedrijf met gecombineerde werkzaamheden

Is een beveiligingsbedrijf lid van een werkgeversvereniging voor evenementen- en horecabeveiliging? Ook dan is de cao Particuliere Beveiliging van toepassing voor het reguliere beveiligingswerk....

Lees verder
Actueel
13-02-2023

Premienota's SPAWW abusievelijk verzonden

Het is mogelijk dat u als beveiligingsorganisatie een ambtshalve nota ontving van de stichting PAWW over loonperiode 11 t/m 13 2022...

Lees verder
Actueel
01-02-2023

PAWW vanaf 1 januari 2023

De premie is vastgesteld op 0,15% en wordt ingehouden bij werknemers....

Lees verder
Actueel
09-01-2023

Premies 2023: Premies SFPB en FBA-PB

Premies voor 2023 voor twee fondsen. ...

Lees verder
Cao
20-12-2022

Stand van zaken cao-afspraken 2018-2023

Op vrijdag 16 december, hebben sociale partners voor de uitvoering van de cao-afspraken 2018 -2023 uitvoerig hun standpunten uitgewisseld en de huidige impasse rondom arbeidsvoorwaarden 2023 besproken....

Lees verder
Cao
15-11-2022

Update met betrekking tot uitvoeringsafspraken

De eerder gepubliceerde uitvoeringsafspraken tussen werkgevers en vakbonden, die in moeten gaan per 1 januari 2023, hebben niet de instemming van alle achterbannen....

Lees verder
Cao
28-07-2022

Vernieuwde versie fonds-cao

Per mei 2022 is er een vernieuwde versie van fonds-cao....

Lees verder

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid