14-02-2023

Rechtbank oordeelt over bedrijf met gecombineerde werkzaamheden

Is een beveiligingsbedrijf lid van een werkgeversvereniging voor evenementen- en horecabeveiliging? Ook dan is de cao Particuliere Beveiliging van toepassing voor het reguliere beveiligingswerk.

Hierover heeft de kantonrechter in Den Haag pas uitspraak gedaan. De kantonrechter heeft geoordeeld dat SFPB voldoende reden had om aan te nemen dat het beveiligingsbedrijf niet alleen evenementen- en horecabeveiliging (EHB) doet, maar ook regulier beveiligingswerk. Dat komt door uitlatingen van het bedrijf tegen het SFPB en informatie op hun eigen website. Ook heeft het beveiligingsbedrijf vacatures die erop wijzen dat ze niet alleen EHB werk doen. Dit betekent dat het SFPB een cao controle mag uitvoeren en dat het bedrijf daaraan moet meewerken door de gevraagde documenten te verstrekken. Nu dat in dit geval ten onrechte niet is gebeurd, wordt het bedrijf en haar (indirecte) bestuurders veroordeeld tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 57.000,-. Ook moet er alsnog worden meegewerkt aan de controle, op straffe van een dwangsom.

Verder heeft de kantonrechter geoordeeld dat een lid van de VBe NL zich alleen maar op volledige dispensatie kan beroepen als zij lid was op het moment van algemeen verbindend verklaring/dispensatieverlening door het ministerie van SZW. Bedrijven die daarna lid worden, zijn niet gedispenseerd.

Bekijk hier de rechterlijke uitspraak van 14 december 2022.

Gerelateerde berichten

Actueel
16-02-2024

Dispensatie voor VVNL leden wordt (grotendeels) teruggedraaid door minister

De rechtbank heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd een nieuwe beslissing te nemen over de dispensatie van VVNL (voorheen VBe.NL) leden. Het gaat om de avv-periode van oktober 2021 tot en met juni 2023....

Lees verder
Actueel
01-02-2024

Waarde vakantierecht bij contractwissel 2024

Als een contract wisselt van het ene beveiligingsbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers die overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever....

Lees verder
Cao
11-01-2024

Indexatie vergoedingen blijft in 2024 gelijk

Met ingang van loonperiode 3 2023 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatie- en bereikbaarheidsvergoeding en de hondenvergoeding met 16,9% geïndexeerd. Dit is het CBS-prijsindexcijfer afgeleid met peildatum oktober 2022....

Lees verder
Actueel
01-01-2024

De tijdelijke WML-toeslag toegelicht

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over de tijdelijke WML-toeslag. Maar wat geldt er nu precies voor deze toeslag? De regels op een rijtje:...

Lees verder
Cao
30-11-2023

Check loon 2023

...

Lees verder
Actueel
22-08-2023

Versie 2 van cao 2023-2024: arbeidstijden uitzendkrachten en payrollers

Versie 2 van de cao 2023-2024 is een feit....

Lees verder
Actueel
27-06-2023

Looptijd cao aangepast

Na afstemming met het ministerie Sociale zaken en werkgelegenheid  is de looptijd van de cao aangepast. De looptijd is nu van 1 juli 2023 tot 24 maart 2024. De tekst van de cao is niet gewijzigd. ...

Lees verder
Actueel
18-04-2023

Loontabel 2023

De loontabel 2023 is vastgesteld. Klik hier voor de loontabel....

Lees verder
Actueel
22-03-2023

Nieuwe cao-tekst

Zoals iedereen weet, is de cao verlengd. Er zijn nieuwe cao afspraken gemaakt die u kunt lezen in het onderhandelingsresultaat. De tekst van de cao zal hierop worden aangepast....

Lees verder
Actueel
03-03-2023

Achterbannen stemmen in met nieuwe cao-afspraken

Vandaag is bekend geworden dat de achterbannen van de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV Beveiliging, CNV Vakmensen en De Unie Security vóór de nieuwe cao-afspraken zijn....

Lees verder
Actueel
13-02-2023

Premienota's SPAWW abusievelijk verzonden

Het is mogelijk dat u als beveiligingsorganisatie een ambtshalve nota ontving van de stichting PAWW over loonperiode 11 t/m 13 2022...

Lees verder
Actueel
01-02-2023

PAWW vanaf 1 januari 2023

De premie is vastgesteld op 0,15% en wordt ingehouden bij werknemers....

Lees verder
Actueel
30-01-2023

Partijen maken cao-afspraken

De cao-onderhandelingen zijn in volle gang....

Lees verder
Actueel
09-01-2023

Premies 2023: Premies SFPB en FBA-PB

Premies voor 2023 voor twee fondsen. ...

Lees verder
Cao
20-12-2022

Stand van zaken cao-afspraken 2018-2023

Op vrijdag 16 december, hebben sociale partners voor de uitvoering van de cao-afspraken 2018 -2023 uitvoerig hun standpunten uitgewisseld en de huidige impasse rondom arbeidsvoorwaarden 2023 besproken....

Lees verder
Cao
15-11-2022

Update met betrekking tot uitvoeringsafspraken

De eerder gepubliceerde uitvoeringsafspraken tussen werkgevers en vakbonden, die in moeten gaan per 1 januari 2023, hebben niet de instemming van alle achterbannen....

Lees verder
Cao
28-07-2022

Vernieuwde versie fonds-cao

Per mei 2022 is er een vernieuwde versie van fonds-cao....

Lees verder

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid