01-03-2023

Tijdelijke regeling Wpbr

Momenteel heeft het Wpbr-team van Justis te maken met achterstand in de verwerking van aanvragen. Er wordt hard gewerkt om de achterstand in te halen maar dit duurt langer dan gepland. Om die reden is er een tijdelijke regeling voor aanvragen die zien op een verlenging van een vergunning. De regeling houdt in dat een vergunning waarvan tijdig verlenging is aangevraagd zijn geldigheid niet verliest totdat Justis een beslissing op de aanvraag voor verlenging heeft genomen. In de praktijk mogen bedrijven die onder deze tijdelijke regeling vallen hun werkzaamheden dus voortzetten na de einddatum van de oude vergunning.

Let op: om gebruik te kunnen maken van de regeling moet een aanvraag voor een verlenging van de vergunning vóór de einddatum van de oude vergunning door Justis ontvangen zijn.

Wij raden u aan om een melding van de aanvraag voor een verlenging vergunning te doen bij Korpscheftaken van uw eenheid, onder verwijzing naar deze tijdelijke regeling.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Justis. Contactinformatie is te vinden via deze link: Contactmogelijkheden | Justis.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid