GEZOND EN VEILIG WERKEN

Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkplek zorgen. In de Arbocatalogus (het oplossingenboek van arboregels) staan (wettelijke) normen, uitleg en praktische tips.

Onderwerpen in de Arbocatalogus:
Agressie en geweld
Fysieke belasting
Ongewenste omgangsvormen
Werkdruk en -stress

Brochures

Download het mini info boekje Gezond en Veilig werkenBestellen kan ook.

Arbocatalogus agressie                 Arbocatalogus werkdruk
 

Presentatie op kantoor

Wilt u weten hoe u meer uit de Arbocatalogus haalt voor uw bedrijf? Stuur dan een e-mail. Wij komen graag langs voor een korte presentatie. Want gezond aan het werk blijven, dat wil toch iedereen?