Archief

Filters:

Actueel
03-03-2023

Achterbannen stemmen in met nieuwe cao-afspraken

Vandaag is bekend geworden dat de achterbannen van de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV Beveiliging, CNV Vakmensen en De Unie Security vóór de nieuwe cao-afspraken zijn....

Lees verder
Actueel
01-03-2023

Tijdelijke regeling Wpbr

Momenteel heeft het Wpbr-team van Justis te maken met achterstand in de verwerking van aanvragen. Er wordt hard gewerkt om de achterstand in te halen maar dit duurt langer dan gepland...

Lees verder
Cao
20-02-2023

Indexatie vergoedingen 2023

Met ingang van loonperiode 3 2023 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatie- en bereikbaarheidsvergoeding en de hondenvergoeding met 16,9% geïndexeerd. Dit is het CBS-prijsindexcijfer afgeleid met peildatum oktober 2022....

Lees verder
Actueel
14-02-2023

Rechtbank oordeelt over bedrijf met gecombineerde werkzaamheden

Is een beveiligingsbedrijf lid van een werkgeversvereniging voor evenementen- en horecabeveiliging? Ook dan is de cao Particuliere Beveiliging van toepassing voor het reguliere beveiligingswerk....

Lees verder
Actueel
13-02-2023

Premienota's SPAWW abusievelijk verzonden

Het is mogelijk dat u als beveiligingsorganisatie een ambtshalve nota ontving van de stichting PAWW over loonperiode 11 t/m 13 2022...

Lees verder
Actueel
01-02-2023

PAWW vanaf 1 januari 2023

De premie is vastgesteld op 0,15% en wordt ingehouden bij werknemers....

Lees verder
Actueel
30-01-2023

Partijen maken cao-afspraken

De cao-onderhandelingen zijn in volle gang....

Lees verder
Actueel
09-01-2023

Premies 2023: Premies SFPB en FBA-PB

Premies voor 2023 voor twee fondsen. ...

Lees verder
Actueel
02-01-2023

Waarde vakantierecht bij contractwissel 2023

Als een contract wisselt van het ene beveiligingsbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers die overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever....

Lees verder
Cao
20-12-2022

Stand van zaken cao-afspraken 2018-2023

Op vrijdag 16 december, hebben sociale partners voor de uitvoering van de cao-afspraken 2018 -2023 uitvoerig hun standpunten uitgewisseld en de huidige impasse rondom arbeidsvoorwaarden 2023 besproken....

Lees verder
Cao
15-11-2022

Update met betrekking tot uitvoeringsafspraken

De eerder gepubliceerde uitvoeringsafspraken tussen werkgevers en vakbonden, die in moeten gaan per 1 januari 2023, hebben niet de instemming van alle achterbannen....

Lees verder
Actueel
13-10-2022

Verkiezing beste leerbedrijf en praktijkopleider

Geef nu je leerbedrijf en praktijkopleider op voor de verkiezing beste leerbedrijf en praktijkopleider van het SBB. ...

Lees verder
V-learning
29-09-2022

Test je beveiligingskennis

Durf jij de uitdaging aan? Sinds kort staat er een zelftest in de V-learning over alle modules van basiskennis waarover beveiligers dienen te beschikken. ...

Lees verder
Opleiden
25-08-2022

Training voor ervaren planners

Op donderdag 27 oktober 2022 wordt er een training georganiseerd voor ervaren planners. Tijdens deze ééndaagse training leer je om alle factoren rondom roosteren te verenigen en op een sociale manier naar oplossingen te kijken....

Lees verder
Opleiden
08-08-2022

Lancering van online startpunt voor beveiligingsbranche

Alles over leren en werken in de particuliere beveiligingsbranche op één centraal informatiepunt. Platformbeveiliging.nl is compleet vernieuwd en volgt de beveiliger in het ontwikkelingsproces....

Lees verder
V-learning
01-08-2022

V-learning is vernieuwd: Ga jij voor brons, zilver of goud?

In het nieuwe platform zit de beveiliger zelf achter de knoppen vanuit een dashboard en selecteert interessegebieden. Meer overzicht, thema’s en modules naar keuze, verbeterde look & feel, persoonlijke scores en behaalde certificaten. Dat is de kracht van de vernieuwde V-learning. Ontdek alle mogelijkheden hier....

Lees verder
Gezond werken
28-07-2022

Energietoeslag

Door inflatie en de hoge energietarieven kan het lastig zijn om rond te komen. Check bij jouw gemeente of je in aanmerking komt voor een energietoeslag. Dit kan een eenmalige toeslag zijn van 1.300 euro...

Lees verder
Cao
28-07-2022

Vernieuwde versie fonds-cao

Per mei 2022 is er een vernieuwde versie van fonds-cao....

Lees verder
Opleiden
21-07-2022

Spijtoptantenregeling is verruimd

De spijtoptantenregeling is om beveiligers die wel hun theorie hebben behaald maar op basis van eigen keuze hun praktijkstage niet hebben afgerond, de mogelijkheid te bieden om onder voorwaarden alsnog hun diploma te behalen. ...

Lees verder
V-learning
14-07-2022

Beveiliger, ben jij digitaal weerbaar?

Cybercrime, je leest er bijna elke dag over, het vormt voor iedereen een risico. V-learning zorgt dat jij op scherp staat met de nieuwe module Digitale weerbaarheid....

Lees verder
Opleiden
03-07-2022

Beveiligers: Vraag nu de gratis scholingsvouchers aan

Beveiligers opgelet! Heb je interesse in een opleiding? Vraag dan per direct je scholingsvoucher aan ter waarde van maximaal € 2.000,- voor een mbo-opleiding naar keuze...

Lees verder
Cao
29-03-2022

Nog geen duidelijkheid in de branche over arbeidsvoorwaarden

De cao Particuliere Beveiliging (cao PB) is per 23 oktober 2021 algemeen verbindend verklaard. Het verzoek tot dispensatie van de cao PB namens partijen bij de cao Veiligheidsdomein 2019-2021 (VBe NL en De Unie) is daarbij afgewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. VBe NL en De Unie hebben bezwaar ingediend tegen deze afwijzing en hebben gevraagd om een voorlopige voorziening....

Lees verder
HR-pakket
08-03-2022

Financieel fit

Bij drie op de vijf bedrijven lopen mensen rond met geldproblemen, zo blijkt uit Nibud-onderzoek. Mensen die in dienst zijn, uitzendkrachten of ingehuurde zzp’ers, veel mensen hebben betalingsachterstanden of schulden....

Lees verder
Gezond werken
08-03-2022

Instemming Ondernemingsraad voor Periodiek Medisch Onderzoek

Wat is de rol van de Ondernemingsraad (OR) bij het invoeren van een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek of Preventief Medisch Onderzoek) in de organisatie? ...

Lees verder
Cao
28-02-2022

Rechtbank oordeelt: publicatie van bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ is rechtmatig

In het vonnis van 21 februari 2022 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging bevoegd is bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ op haar website te vermelden. ...

Lees verder
Gezond werken
31-01-2022

Nieuwe Covid-maatregelen voor beveiligers 

Beveiligers vallen onder de essentiële beroepsgroepen: zij bewaken op belangrijke plaatsen goederen, gebouwen, personen, waardoor zij ervoor zorgen dat belangrijke processen kunnen doorgaan....

Lees verder
Cao
31-01-2022

Een eigen personeels-BV of 100% inleen? Ook dan is de cao Particuliere Beveiliging van toepassing!

De rechtbank heeft geoordeeld dat een bedrijf als vergunninghouder van een beveiligingsorganisatie als werkgever in de zin van de cao is aan te merken...

Lees verder
Cao
31-01-2022

Reiskostenprogramma geactualiseerd

Per loonperiode 1 heeft het reiskostenprogramma een update gekregen, onder andere met een actuele afstandstabel....

Lees verder
Gezond werken
31-01-2022

RI&E gaat ook over een veilige werkomgeving 

Het onderwerp is actueler dan ooit: een veilige werkomgeving. Hoe kun je erop vertrouwen dat je collega’s zich veilig weten en voelen, zowel wat betreft hun fysieke als psychische en mentale gezondheid? ...

Lees verder
Cao
18-01-2022

Indexatie vergoedingen 2022

Met ingang van loonperiode 3 2022 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatie- en bereikbaarheidsvergoeding en de hondenvergoeding met 3,3% geïndexeerd...

Lees verder
Cao
12-01-2022

Waarde vakantierecht bij contractwissel

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers die overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever....

Lees verder
Cao
10-01-2022

Premie derde WW-jaar (PAWW)

Vanaf 1 september 2019 is de PAWW ingegaan. Dit is de Private Aanvulling WW en WGA....

Lees verder
Cao
03-01-2022

Indexatie afbouwregeling oudere werknemers

Per loonperiode 1 2022 is het drempelbedrag van de afbouwregeling van artikel 73 lid 3 geïndexeerd met 2,7% en bedraagt € 28,43 bruto....

Lees verder
Cao
03-01-2022

Controle van het percentage kosten ingeleende arbeidskrachten

Een beveiligingsbedrijf mag niet meer dan 20% van de loonsom (cao-loonsom en kosten ingehuurde arbeidskrachten) gebruiken voor het inhuren van arbeidskrachten die niet onder de cao Particuliere Beveiliging vallen....

Lees verder
Opleiden
23-12-2021

Opleiden en examineren nieuw kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging

Het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging is herzien en is op 1 augustus 2021 ingevoerd in het onderwijs. In de afgelopen maanden hebben de MBO Raad, SVPB en het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging samengewerkt aan de implementatie van het nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging....

Lees verder
V-factor
25-11-2021

De winnaar van de V-factor 2021 is bekend

Havenbeveiliger Marco Engelfriet, werkzaam bij Securitas is de winnaar van de V-factor 2021....

Lees verder
Cao
16-11-2021

Raad van State doet uitspraak in procedure voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft op 15 november 2021 uitspraak gedaan in de zogeheten voorlopige voorziening. Waar ging de procedure ook al weer over?...

Lees verder
Gezond werken
04-11-2021

Podcasts ingrijpende gebeurtenissen

Deze podcasts gaan over ingrijpende gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan verbale of fysieke agressie, of aan een ernstig incident....

Lees verder
Cao
03-11-2021

Premieadministratie naar SFPB

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de premie van SFPB geïnd door SFPB....

Lees verder
Cao
02-11-2021

Loonsverhoging per loonperiode 1 2022 is 2,7%

In de cao is afgesproken dat de lonen ieder jaar met minimaal 2,5% stijgen of met het percentage van de Consumenten Prijs Index (CPI) als deze hoger is dan 2,5%...

Lees verder
Cao
27-10-2021

Cao Particuliere Beveiliging is algemeen verbindend verklaard (AVV) per 23 oktober 2021

De arbeidsvoorwaarden-cao Particuliere Beveiliging met de looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023 is weer algemeen verbindend verklaard (AVV)...

Lees verder
V-factor
21-10-2021

De drie genomineerden voor V-factor 2021 zijn bekend

De drie genomineerden voor V-factor 2021 zijn bekend...

Lees verder
Opleiden
20-10-2021

Wijzigingen nieuw kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging

Het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging is vernieuwd en per 1 augustus 2021 ingevoerd. ...

Lees verder
Cao
11-10-2021

Gelijkheid in de beveiligingsbranche

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor alle beveiligingsbedrijven (ook voor VBe NL leden)....

Lees verder
Cao
10-10-2021

Cao-tekst herschreven: CA-OH! Nu snap ik het

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging....

Lees verder
Cao
10-10-2021

Uitspraak Sociale Commissie inzake week 53

De Sociale Commissie heeft geconcludeerd dat er in de cao Particuliere Beveiliging geen afspraken zijn gemaakt over week 53...

Lees verder
Cao
09-10-2021

Indexatie 2021 voor vergoedingen

Met ingang van loonperiode 3 2021 zijn de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 1,1% geïndexeerd....

Lees verder
Cao
06-10-2021

Sociale partners sluiten generatiepact

De 80-90-100-regeling is per 1 januari 2021 ingegaan....

Lees verder
Opleiden
03-10-2021

Nieuw kwalificatiedossier particuliere beveiliging

In het afgelopen jaar hebben experts uit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven samengewerkt aan de modernisering van het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging....

Lees verder
Cao
01-10-2021

Stand van zaken werkgroep roosters

Cao-partijen hebben besloten de bestaande regels voor roostering tegen het licht te houden met als doel...

Lees verder
Gezond werken
01-10-2021

RI&E uitgebreid met Covid-19 vragenlijst

De branche-RI&E is uitgebreid met een aanvullende vragenlijst voor de Covid-19-pandemie....

Lees verder
Gezond werken
01-10-2021

Social distance bij onderzoek

Indien je onderneming de komende periode is ingepland voor een onderzoek naar naleving van de cao, dan zien wij graag dat onze controleur het onderzoek kan uitvoeren op een werkplek die voldoende ruimte biedt....

Lees verder
Gezond werken
01-10-2021

Handhaving in Coronatijd

Het Coronavirus stelt ons nog steeds op de proef en dat betekent dat we de social distance in acht moeten blijven nemen....

Lees verder
V-learning
01-10-2021

V-learning groeit en breidt uit

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging breidt het online platform V-learning verder uit met modules over vakvaardigheden....

Lees verder
Gezond werken
01-10-2021

Tijdelijk aanvullende eisen Arbowet

Op 25 november 2020 is, in verband met de bestrijding van de epidemie COVID-19, het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2 tijdelijk uitgebreid....

Lees verder
Cao
14-12-2020

Loonsverhoging per loonperiode 1 2021 is 2,5%

Conform de afspraak in de cao zijn de lonen op de eerste dag van loonperiode 1 2021 met 2,5% verhoogd....

Lees verder
Cao
14-12-2020

PAWW blijft 0,4% in 2021

De PAWW, de bijdrage voor het derde WW-jaar, wordt niet verhoogd...

Lees verder

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid