Bedrijfsmaatschappelijk werk

 

Re-integratie via bedrijfsmaatschappelijk werk
Bedrijfsmaatschappelijk werk is een belangrijke peiler van Emergenz. De bedrijfsmaatschappelijk werkers van Emergenz. richten zich primair op re-integratie van medewerkers. Adequate hulp is daarbij van belang. Het eerste contact tussen de bedrijfsmaatschappelijk werker en de betrokkene vindt plaats binnen 2 werkdagen na de aanvraag; de intake volgt binnen 5 werkdagen.
 
Waarom bedrijfsmaatschappelijk werk?
Bedrijfsmaatschappelijk werk biedt ondersteuning aan werknemers die worden belemmerd in hun functioneren op het werk en daardoor soms langdurig uitvallen. Om dit te voorkomen, is tijdige, adequate hulp door kundige, ervaren bedrijfsmaatschappelijk werkers noodzakelijk. Bedrijfsmaatschappelijk werk vormt bovendien vaak de proactieve schakel tussen directie, management en werknemer. Maatschappelijk werk dient dan om onder meer begrip en betrokkenheid tussen beide partijen te stimuleren.