Beveiliger
Het beroep is veelzijdig en dynamisch. Een opleiding op niveau 2 is noodzakelijk

Het beroep beveiliger, een uitdagend beroep

Wil jij een baan als beveiliger?

Maak een keuze voor een beveiligingsbedrijf en neem contact op met de HRM afdeling. Als je wordt aangenomen word je ingeschreven voor de opleiding Beveiliger bij een ROC. Het beveiligingsbedrijf betaalt de opleidingskosten. Je verdient salaris op basis van de cao Particuliere Beveiliging.

Een opleiding bij een particuliere opleider is ook mogelijk. Informeer je goed over de kosten.

Het beroep van beveiliger is afwisselend en dynamisch. Een beveiliger zorgt ervoor dat de plek waar hij/zij werkt veilig is en blijft. Om beveiliger te worden is een mbo-diploma beveiliger niveau 2 vereist. De opleiding bestaat uit een theoretisch– en praktijkdeel.

Het theoretisch deel bestaat uit een aantal modules:

  • Beveiliging van gebouwen
  • Wettelijke kaders
  • Leren, Loopbaan en Burgerschap
  • Nederlands, Rekenen en Engels

 

Praktijk

De beroepspraktijkvorming dient plaats te vinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Op dit erkende leerbedrijf moet een gecertificeerd praktijkopleider aanwezig zijn om de aspirant beveiliger te begeleiden. Leidraad tijdens de beroepspraktijkvorming is het praktijkwerkboek dat in 2019 geheel vernieuwd is.

Bij aanvang van de beroepspraktijkvorming ontvangt u een tijdelijk legitimatiebewijs. U heeft dan twaalf maanden de tijd om uw diploma te behalen. Na twaalf maanden verloopt uw tijdelijke legitimatiebewijs en mag u geen beveiligingswerkzaamheden meer uitvoeren tot het moment dat u het diploma Beveiliger 2 heeft behaald. Meer informatie kunt u terugvinden op http://www.platformbeveiliging.nl

De KBD-adviseurs (kwaliteit bevorderende dienstverlening) hebben vanuit het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) de opdracht gekregen om toezicht te houden op de uitvoering van het praktijkdeel van de opleidingen. De KBD-adviseurs begeleiden en controleren leerbedrijven in heel Nederland. Daarnaast spelen de adviseurs een rol in de begeleiding van de praktijkopleiders op de werkvloer. De dienstverlening van de KBD is een samenwerking tussen eX:plain en het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Daarmee wordt de branche op een unieke manier ondersteund in het opleiden van nieuwe aspiranten.  

Examen

Het (digitale) theorie-examen wordt door de exameninstelling SVPB in Amersfoort afgenomen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen. Het praktijkexamen wordt afgenomen in het praktijkexamencentrum dat is erkend door SVPB. Het praktijkexamen is een combinatie van open werk, mondeling examen en vaardigheden die tijdens rollenspellen worden beoordeeld. Het exameninstituut SVPB is het enige officiële instituut voor examinering in de beveiligingsbranche. Op de website van de SVPB vindt u hierover meer informatie.

Feiten en cijfers

Klik hier voor meer informatie over opleidingen en het aantal leerlingen in de sector veiligheid.