Beroepspraktijkvorming
Theorie op school, het vak leer je in de praktijk

Beroepspraktijkvorming

In het mbo neemt het praktijkleren een belangrijke plaats in. Een belangrijk onderdeel van praktijkleren is de beroepspraktijkvorming (BPV). Het vak leert u immers het beste in de praktijk. In de beveiliging spreken we liever niet over stagiairs, maar over aspirant-beveiligers.

Praktijkwerkboek

Alle aspirant-beveiligers die de beroepspraktijkvorming (bpv) volgen werken met dezelfde praktijkwerkboeken.

Welke eisen worden er gesteld aan aspirant-beveiligers?

Voordat u aan de beroepspraktijkvorming mag beginnen, zal het beveiligingsbedrijf (het 'leerbedrijf') een antecedentenonderzoek voor u aanvragen bij de politie. U mag niet in aanraking zijn geweest met Justitie als u als (aspirant-)beveiliger wilt gaan werken.

Beveiligingsbedrijven nemen doorgaans geen mensen in dienst die jonger zijn dan 18. Als 17-jarige mag u in principe wel beginnen met de opleiding Beveiliger, maar u bent gebonden aan regels uit de arbeidstijdenwet voor jeugdigen.

Mag ik bij elk beveiligingsbedrijf de beroepspraktijkvorming vervullen?

Nee, het bedrijf moet door het ministerie van Justitie zijn toegelaten als particuliere beveiligingsorganisatie en bovendien door SBB zijn erkend als leerbedrijf voor de beveiliging. Alle erkende leerbedrijven binnen de beveiligingsbranche staan op Stagemarkt.nl.

Beroepspraktijkvorming in de particuliere beveiliging volgen zonder arbeidsovereenkomst

De voorkeur van de sector is het opleiden van aspirant-beveiligers met een arbeidsovereenkomst (BBL). Dat is echter niet in alle gevallen mogelijk. Daarom heeft de branche het mogelijk gemaakt om de verplichte beroepspraktijkvorming in de praktijk te volgen zonder arbeidsovereenkomst. Meer informatie hierover vindt u in de cao particuliere beveiliging of op de website van platformbeveiliging.