Scholingsproject
Waar sta jij over 5 jaar?

Branchemiddelen beschikbaar voor opleiden buiten de branche

Sociale partners stellen scholingsbudget beschikbaar voor beveiligers die zich willen scholen naar een baan buiten de branche. De regeling is van kracht per 1 juni 2019. Voor de duur van een jaar en voor zover de middelen strekken, kunnen beveiligers hiervan gebruik maken. Dit is een uitvoering van de cao-afspraak Duurzaam Meedoen. Hiermee krijgen beveiligers de mogelijkheid om hun talenten buiten de branche in te zetten.

 

Doelgroep en voorwaarden

Beveiligers in de particuliere beveiliging kunnen aanspraak maken op de regeling. Er is een aantal regels waaraan beveiligers moeten voldoen om in aanmerking te komen, die hieronder worden weergegeven.

 

De beveiliger:

  • is gemotiveerd voor een opleiding en baan buiten de branche;
  • zit niet in een re-integratietraject spoor 2 of in een ontslagtraject
  • werkt minimaal 1 jaar in de beveiligingsbranche
  • is bereid om in eigen tijd te investeren in de opleiding
  • beheerst de Nederlandse taal

 

Aanmelden bij James

De regeling wordt in opdracht van sociale partners uitgevoerd door loopbaanadviseur James. De beveiliger moet zijn gewenste opleiding en motivatie aangeven bij James en vanaf dat moment volgt er contact met James over de opleidingsmogelijkheden. James geeft per beveiliger/deelnemer een advies aan SFPB, waar een speciale commissie toeziet op een eerlijke toewijzing van het scholingsbudget. Deze commissie besluit dus of iemand in aanmerking komt voor scholingsbudget. Via SFPB verneemt de beveiliger de uitslag van de commissie en de eventuele vervolgstappen.

 

Nadere informatie:

Informatie voor werknemers

Reglement


Het scholingsbudget wordt mogelijk gemaakt door sociale partners in de beveiligingsbranche: FNV Beveiliging, De Unie Security, CNV Vakmensen en de Nederlandse Veiligheidsbranche.