Branche-RI&E

Onmisbaar voor elk beveiligingsbedrijf

Algemeen

De RI&E geeft een helder overzicht en een beoordeling van de risico's van het werk. De branche-RI&E is een handig online hulpmiddel om ervoor te zorgen dat je personeel niet onnodig aan arbeidsrisico's wordt blootgesteld. Met een RI&E zet je de arbeidsrisico's op een rij. Zo kun je ze gericht aanpakken! Een Ri&E bestaat uit twee onderdelen:

 • Een lijst (risico-inventarisatie) met alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in uw bedrijf.
 • Een plan van aanpak voor het oplossen ervan.

Toetsingsvrijstelling

Iedere werkgever (met personeel) moet een RI&E-onderzoek doen en in veel gevallen moet deze RI&E ook getoetst worden. Bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruikmaken van de branche-RI&E komen in aanmerking voor toetsingsvrijstelling. Het instrument is erkend door het Steunpunt RI&E.

Dit herkent u aan dit icoontje:   

Oplossingen in de Arbocatalogus

Op zoek naar oplossingen of maatregelen om de risico's in je bedrijf te beheersen? Bekijk dan de Arbocatalogus van de beveiligingsbranche!
De Arbocatalogus is een digitaal hulpmiddel waarin op sectorniveau oplossingen en aanbevelingen zijn vastgelegd om veilig en gezond te werken. Bij de risico's in de branche-RI&E van de Beveiligingsbranche kun je via diverse links doorklikken naar een oplossing in de Arbocatalogus.

RI&E-account aanvragen

Ben je de arbocoördinator of de medewerker met een coördinerende rol ten aanzien van de RI&E?

Om als beveiligingsbedrijf gebruik te kunnen maken van de online RI&E en Ongevallenregistratie voor de beveiligingsbranche kun je via het secretariaat een bedrijfsaccount aanvragen. 

Stuur een e-mail naar info@beveiligingsbranche.nl en vermeld daarin de volgende gegevens:

 • Naam bedrijf
 • Contactpersoon (beheerder)
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres (beheerder)
 • Straat en huisnummer (en eventuele toevoeging)
 • Postcode en woonplaats

Deze gegevens worden gecontroleerd (draagt je bedrijf premie af aan het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging) en vervolgens ontvang je inloggegevens van ons.

Bedrijven die niet zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging maar wel gebruik willen maken van de branche-RI&E kunnen een aanvraag doen via de e-mail. Hier zijn kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Wat is de functie van een RI&E?

De RI&E is een handig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat je personeel niet onnodig aan arbeidsrisico's wordt blootgesteld. De RI&E bestaat uit een Inventarisatie van arbeidsrisico's. Het plan van aanpak bestaat uit afspraken over het voorkomen van deze risico's. Dit plan van aanpak wordt regelmatig geëvalueerd. Zijn de plannen uitgevoerd? En hebben de maatregelen het gewenste effect?

Zijn alle RI&E's hetzelfde?

Nee, de RI&E op deze site is speciaal ontwikkeld door en voor de Beveiligingsbranche in samenwerking met deskundigen uit de branche en een kerndeskundige. Daardoor is deze RI&E meer dan andere RI&E-instrumenten, op maat gesneden voor de beveiligingsbranche.

Wie heeft welke verantwoordelijkheid bij het opstellen van de RI&E, het toetsen en het uitvoeren van de RI&E met het plan van aanpak?

Uiteindelijk is de werkgever verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak. Als er zaken rond de RI&E niet goed gaan dan is dat de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een werkgever kan de RI&E natuurlijk geheel zelf uitvoeren, maar in veel bedrijven is deze taak neergelegd bij de preventiemedewerker(s) en komt tot stand in samenwerking met de OR en of de PVT.

Als een bedrijf met meer dan 25 medewerkers een RI&E en een plan van aanpak heeft gemaakt moet deze RI&E en het plan van aanpak voor een onafhankelijke toetsing worden voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Bij 25 of minder werknemers is toetsing niet nodig als je gebruikmaakt van de branche-RI&E. Bij bedrijven met een sterk wisselend aantal medewerkers geldt de richtlijn het gemiddelde aantal medewerkers over het hele jaar te nemen. Daarbij geldt niet het aantal fte's, maar het aantal daadwerkelijke medewerkers. Dus heeft je bedrijf gemiddeld meer dan 25 medewerkers dan moet je RI&E getoetst worden.

De arbodienst/arbodeskundige stuurt het resultaat van deze toetsing niet alleen aan de werkgever, maar ook aan de OR of de PVT. Het advies van de arbodeskundige kan tot een aanpassing in de RI&E en het plan van aanpak leiden. De aangepaste RI&E en het plan van aanpak worden voorgelegd aan de OR of PVT ter instemming. Na instemming van de OR of PVT gaat de werkgever met hulp van de (preventie)medewerkers aan de slag met het plan van aanpak.

Wat is de rol van de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW kan de werkgever vragen om de RI&E en het plan van aanpak. Als daarin is afgeweken van het advies van de arbodienst of arbodeskundige, zal de Inspectie SZW vragen om de motivatie: Wat zijn de overwegingen van de werkgever geweest om af te wijken van het advies van de arbodienst of arbodeskundige. Alleen Inspectie SZW kan de werkgever dwingen om bepaalde maatregelen te treffen.

Wat als ik mijn inloggegevens als beheerder kwijt ben?

Klik op de inlogpagina (www.ams08.nl) op "Wachtwoord vergeten". Je krijgt dan op je e-mailadres waarmee je je als beheerder voor het systeem hebt aangemeld, een nieuw wachtwoord toegezonden. Je gebruikersnaam is je e-mailadres.

Ik ben ingelogd als beheerder, wat nu?

Volg eerst de E-learning in het systeem en voer dan de stappen zoals beschreven in de E-learning uit. Het is handig om de module "Inrichten AMS" geheel te doorlopen. Als je daarna aan de slag gaat, kun je de E-learning tijdens het inrichten ook gelijktijdig gebruiken.

Wat betekent de regel 'de RI&E moet voldoende up to date zijn'?

Het wordt aangeraden om eens in de drie tot vijf jaar te evalueren (dit is echter geen verplichting). Indien grote veranderingen in je bedrijf plaatsvinden, moet je altijd opnieuw een RI&E opstellen.

Snelstartgids voor preventiemedewerkers

Voor preventiemedewerkers is er een Snelstartgids. Dit is een stappenplan vol met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools. Deze gids is geschreven door TNO en is een algemene gids bedoeld voor preventiemedewerkers in alle sectoren.

Ook preventiemedewerkers in de Beveiligingsbranche kunnen hun voordeel hiermee doen. Let wel: deze gids is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden in de Beveiligingsbranche!

Het doel is (startende) preventiemedewerkers op weg te helpen. De gids helpt met de belangrijke eerste stappen die een preventiemedewerker moet nemen en wijst de weg naar praktische tools en websites.

Download de Snelstartgids

Handige links met betrekking tot de branche-RI&E

 • Meer informatie over de week van de RI&E
 • Informatie van de Nederlandse overheid over arbo
 • Kijk in de Arbocatalogus Particuliere Beveiliging
 • Bekijk de video “Waarom de branche-RI&E Particuliere Beveiliging gebruiken?”
 • Klik hier voor informatie van Europees Agentschap voor veiligheid op het werk

Adviesgesprek aanvragen

Heb je als ondernemer, HR-functionaris, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad behoefte aan voorlichting of advies op het gebied van arbo of arbeidsmarkt, vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Geef aan waar je vragen over hebt of meer informatie over wenst te ontvangen en het secretariaat neemt contact met je op.

Vragen kunnen gaan over:

 • De Arbocatalogus
 • De branche-RI&E
 • Het HR-pakket
 • Functiebelastingsprofielen
 • Personeelshandboek
 • Etc.

Adviesgesprek aanvragen

Voordelen van de RI&E

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid