Branchebijeenkomst 4 november 2014

Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie opende op 4 november de
branchebijeenkomst. “Veiligheid is een belangrijke taak van de rijksoverheid, die gedelegeerd is aan burgers. Werkgevers en werknemers delen deze taak. Ik ben het eens met de stelling dat veiligheid de basis van alles in onze samenleving is.” Met voorbeelden uit de geschiedenis, onder andere de Spaanse Furie, schetste de heer Castelein het belang van goede beveiliging en tevens het belang van de verhouding tussen werkgevers en werknemers. “In een proces van co-creatie kunnen zij goede afspraken maken die leiden tot producten als die van het Servicecentrum, in het bijzonder de V-personeelswijzer waarvoor wij vanmiddag bijeen zijn.”


Elsbeth Groenenboom (Fair Bewaking) en Dorien Visser (Securitas) presenteerden de V-personeelswijzer. De V-personeelswijzer is tot stand gekomen door samenwerking van professionals uit de beveiligingsorganisaties en is vooral een praktische handleiding voor bedrijven in de beveiliging. Elsbeth: Wij denken dat vooral de mkb-bedrijven in de branche hun voordeel kunnen doen met dit instrument op personeelsgebied. De V-personeelswijzer is een digitaal instrument dat online beschikbaar is en steeds actueel is. Dorien Visser: “ik roep alle beveiligingsbedrijven op om met ons samen de V-personeelswijzer actueel te houden en input te leveren.”

 

Wilma Roskam (Power4People) is gespecialiseerd in Van Werk Naar Werk en preferred supplier voor de beveiligingsbranche. Wilma: “Onze visie is: geloven in de kracht van mensen en deze ontdekken en gebruiken in werk”.

 

 

De beveiligingsbranche heeft een eigen (externe) vertrouwenspersoon. Met grote
zorgvuldigheid biedt de vertrouwenspersoon hulp bij ongewenst gedrag. Werknemers in een dergelijke situatie hebben 6x meer kans op uitval”, aldus Hans Hindriks van Emergenz. “Bedrijven die geen eigen vertrouwenspersoon hebben, komen bij ons terecht.”

 

 

Natasja Popma (financieel coach). Sammen helpt werkgevers bij beleid om
werknemers met  geldzorgen te kunnen helpen. Daarnaast helpt Sammen ook werknemers met financiële vraagstukken. Een gouden tip: voor schuldhulpverlening mag aan degene met de geldproblemen geen vergoeding worden gevraagd. ”Als je moet betalen voor schuldhulpverlening, ben je waarschijnlijk aan het verkeerde adres,” aldus Natasja Popma.

 

 Hieronder treft u een sfeerimpressie aan van deze geslaagde dag!