Cao Particuliere Beveiliging

Ken de cao

Wat is nieuw in de verlengde cao Particuliere Beveiliging?

De looptijd van de cao Particuliere Beveiliging is aangepast. De looptijd is nu van 1 juli 2023 tot 24 maart 2024.  De nieuwe cao-tekst staat hier.  Hieronder staat wat de belangrijkste wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden zijn.

Waarover zijn nieuwe afspraken gemaakt?

Wat is aangepast?

Waar staat dat?

Fulltime norm

De fulltimenorm is verlaagd van 152 naar 144 uur, onder behoud van salaris

Artikelen 10 en 11

Meer dan 144 uur werken

Beveiligers hoeven niet meer dan 144 uur per loonperiode te werken. Op basis van vrijwilligheid kan er meer worden gewerkt. Uren boven de 152 uur per loonperiode geven recht op overwerktoeslag

Artikelen 22 lid 2 en 23

Minuren inhalen

Het inhalen van minuren vanaf 144 uur per loonperiode enkel plaatsvindt in overleg tussen werkgever en werknemer.

Artikel 24

Loonsverhoging

Per loonperiode 1 2023: 8,5%.

Per loonperiode 1 2024: 6,2 %

Artikel 37 en loontabellen (bijlage 4)

Lage loonschalen

Per 30 juni 2023 zijn de lonen in de schalen 2.1 en 3.1 minimaal 125% van het WML. Beveiligers in deze loonschalen krijgen een tijdelijke WML-toeslag.

Artikel 35 lid 2

Opbouw vakantiedagen

Omdat de fulltimenorm nu 144 uur per loonperiode is, worden vakantiedagen naar rato van deze nieuwe norm opgebouwd.

Artikelen 59, 61 en 100

Niet opnemen verlof

Als je geen verlof opneemt, maar je vakantiedagen laat uitbetalen, worden deze verlofuren niet meegeteld als arbeidstijd.

Artikel 1 (definitie Arbeidstijd) en artikel 7 lid 2

Werken op Schiphol

Voor werken op Schiphol zijn aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in de cao.

Hoofdstuk 14 en bijlagen 10 en 11

Roosters bewaren

Werkgevers moeten minimaal 5 jaar roosters bewaren zodat de verschuivingstoeslag gecontroleerd kan worden. Als blijkt dat werkgevers de roosters niet hebben bewaard,  moet aan alle medewerkers 10% c.q. 20% van de loonsom worden nabetaald als gemiste verschuivingstoeslag.

Artikel 111


Cao Particuliere Beveiliging algemeen verbindend verklaard (AVV)

27 oktober 2021

AVV van 23 oktober 2021 tot en met 30 juni 2023

De arbeidsvoorwaarden-cao Particuliere Beveiliging met de looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023 (versie 6-mei 2022) is weer algemeen verbindend verklaard (avv). Dat betekent dat alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao deze moeten toepassen.

Wat is er veranderd aan de cao?

Inhoudelijk is er niets veranderd aan de arbeidsvoorwaarden-cao. Wel zijn de tekst en de indeling van de cao vereenvoudigd. Heldere en begrijpelijke taal voor iedereen.

Dispensatie

Geen van de bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging is vrijgesteld van toepassing daarvan. Het verzoek tot dispensatie namens partijen bij de cao Veiligheidsdomein 2019-2021 (VBe NL en De Unie) is afgewezen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beveiligingsbedrijven die lid zijn van VBe NL moeten zich daarom ook aan de bepalingen van de cao Particuliere Beveiliging houden.

Vragen

Heb je vragen over wat de avv voor jouw beveiligingsbedrijf of voor jou als beveiligingsmedewerker betekent? Neem dan gerust contact met ons op via de cao helpdesk.

Vlogs cao-professor

Cao-professor werkt met zijn handen

Hoe zit het met loondoorbetaling bij ziekte?

Cao-professor bakt pannenkoeken

Ken jij de verschillende arbeidsovereenkomsten?

Cao-professor tikt een eitje

Weet jij hoe het zit met toeslagen op nationale feestdagen? De cao-professor wel!

Vragen?

Heb je een vraag over de cao, bekijk dan onze cao-vraagbaak of stuur ons een e-mail. Wij trachten je vraag binnen drie werkdagen te beantwoorden.

Cao-vraagbaak

Stel je vraag per e-mail

Archief

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid