Wat gebeurt er met een oproepcontract als de oproepkracht structureel wordt opgeroepen?

Je kunt de werkgever schriftelijk verzoeken om de oproepovereenkomst om te zetten naar een contract met een vaste arbeidsduur als: 

  • de oproepovereenkomst ten minste 13 weken heeft geduurd en
  • je in een volgende aaneengesloten periode van 13 weken structureel meer uren (gemiddeld minimaal vijf uur per week) hebt gewerkt.

De loonperioden 7, 8, 9 en 13 tellen bij de berekening niet mee. De werkgever telt wel door. Dat betekent dat na loonperiode 6 loonperiode 10 meetelt, en dat na loonperiode 12 loonperiode 1 meetelt.

Daarnaast is je werkgever verplicht bij een oproepcontract jou iedere 12 maanden een aanbod te doen om jouw arbeidsduur per loonperiode vast te leggen. Als je dat aanbod aanvaardt heb je voortaan recht op dat aantal uren. 

Terug naar cao-vraagbaak

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid