Wat doet het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB)?

Bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging vallen, zijn verplicht om premie te betalen voor het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Met deze premie voert het Sociaal Fonds afspraken van sociale partners uit, die ten goede komen aan de werkgevers en werknemers in de branche. Je werkgever draagt 0,245% premie af over het SV-loon per jaar. Van deze premie betaal jij 25% (dat is 0,06125% van je SV-loon). Je werkgever houdt dit in op het brutoloon.

Wie zijn de sociale partners?

Werkgeversorganisatie en werknemersorganisaties vormen samen de sociale partners. Voor de beveiligingsbranche zijn dat:

  • De Nederlandse Veiligheidsbranche
  • FNV Beveiliging
  • De Unie Security
  • CNV Vakmensen

Welke producten en diensten levert het SFPB aan werkgevers en werknemers in de branche?

Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging biedt producten en diensten voor de volgende drie programma’s:

1. Cao

Sociale partners vinden het belangrijk dat alle werkgevers en werknemers de cao begrijpen en naleven.

Voor vraagstukken en handhaving op het gebied van belonen kent het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging een helpdesk en een controleorgaan.

2. Opleiden

Sociale partners vinden kwaliteit en deskundigheid van (toekomstig) personeel belangrijk. Daarvoor kent het Sociaal Fonds een programma Opleiden. Dit programma organiseert o.a. toezicht op de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming van de opleiding Beveiliger 2, het ontwikkelt opleidingstrajecten en biedt vakopleidingen en instrumenten als V-learning aan.

3. Gezond werken

Sociale partners vinden gezond en veilig werken belangrijk. Hiervoor maakt het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging instrumenten zoals de branche-RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) en de Arbocatalogus. Verder biedt het HR-pakket jou en je werkgever diverse collectieve voordelen. Daarnaast organiseert het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging regelmatig gratis bijeenkomsten over gezond en veilig werken.

Wie kan gebruikmaken van deze producten en diensten?

Werkgevers en werknemers in de beveiligingsbranche kunnen voordelig, vaak gratis, gebruikmaken van de producten en diensten. Als je niet onder de werkingssfeer van de branche valt maar wel gebruik wilt maken van één van de producten, dan kan dat tegen een vergoeding. 

Terug naar cao-vraagbaak

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid