Hoeveel uren verlof wordt er afgeschreven als ik vrij neem?

Ben je fulltimer en neem je vrij? Dan geldt dit:

  • Als er al een dienst is ingeroosterd, dan is de vakantiedag de duur van de  ingeroosterde dienst.
  • Als er nog geen dienst is ingeroosterd, dan is 1 dag vakantie 7,2 uur. Een week vakantie is dan 36 uur en 4 weken vakantie 144 uur.

Voorbeeld: Jan is fulltimer en werkt altijd dagen van 8 uur. Over de periode waarover hij vakantie vraagt, zijn zijn diensten nog niet gepubliceerd. Een dag vakantie kost Jan dan 7,2 uur. Als Jan vrij neemt op het moment dat zijn dienst van 8 uur al wel is ingeroosterd, dan kost de vakantiedag hem 8 uur.  

Ben je een parttimer en neem je vrij? Dan geldt dit:

  • Als er al een dienst is ingeroosterd, dan is de vakantiedag de duur van de ingeroosterde dienst.
  • Als er nog geen dienst is ingeroosterd, dan wordt de duur van de vakantiedag berekend naar rato van de arbeidsduur. 

Voorbeeld: Wim is parttimer, hij werkt 86,4 uren per loonperiode. Dit is een parttimepercentage van 60%. Als hij vrij vraagt over dagen dat zijn diensten nog niet zijn ingeroosterd, dan kost hem dat:

- 7,2 uur per dag

- 21,6 uur per week

- 86,4 uur per loonperiode

Als hij vrij neemt op het moment dat zijn dienst al wel is ingeroosterd, dan kost hem dat de duur van de ingeroosterde dienst. Bijvoorbeeld 8 uur. 

Let op: Ook als er sprake is van een vast arbeidspatroon, dan is de duur van de vakantiedag gelijk aan de duur van de werkdag conform dat vaste arbeidspatroon.

Terug naar cao-vraagbaak

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid