Hoeveel tijd moet ik beschikbaar zijn?

In het rooster zitten maximaal 20 tijdvakken en/of arbeidstijd per loonperiode. Een tijdvak is een periode van maximaal 10 uur waarin je beschikbaar bent om te werken. Als je fulltime werkt, betekent dit dat je per loonperiode maximaal 200 uur beschikbaar moet zijn. Heb je een parttime arbeidsovereenkomst vast model? Dan zijn je tijdvakken en/of is je arbeidstijd maximaal je parttimepercentage maal 200.

Voorbeeld: een parttimer vast model met een contract van 76 uur per loonperiode, heeft een rooster met een totale omvang van óf 10 tijdvakken óf maximaal 100 uur aan arbeidstijd.

Als je in een periode verlof hebt of ziek bent, dan tellen die uren mee voor het totaal van de maximale arbeidstijd. Dit kan anders zijn als je afspraken met je werkgever hebt gemaakt over werken op bijvoorbeeld vaste dagen en/of tijden. 

Terug naar cao-vraagbaak

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid