Hoe hoog is de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid?

Als je minder dan 13 loonperiodes aaneengesloten in de branche hebt gewerkt dan heb je tijdens ziekte recht op 70 % van het loon (of minimaal het  wettelijk minimumloon). 

Heb je 13 loonperioden of langer in de branche gewerkt dan geldt het volgende: In het eerste ziektejaar heb je voor de eerste 6 maanden recht op 100 % loondoorbetaling. Voor de tweede 6 maanden heb je recht op loondoorbetaling van het ziekengeld van 90 %. In het tweede ziektejaar krijg je 85 % loon doorbetaald. 

Voor de berekening van de hoogte van het loon tijdens ziekte wordt het basisloon vermeerderd met de in de voorgaande 52 weken verdiende gemiddelde onregelmatigheidstoeslag.  De gemiddelde onregelmatigheidstoeslag wordt berekend door de som van de toeslag bijzondere uren, feestdagentoeslag, toeslag in het ziektegeld en het structurele overwerk (inclusief overwerktoeslag) te delen door de arbeidstijd. De gemiddelde onregelmatigheidstoeslag wordt eenmalig berekend en geldt dan voor de hele periode van arbeidsongeschiktheid.

Terug naar cao-vraagbaak

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid