Cao Particuliere Beveiliging

Gelijkheid in de beveiligingsbranche

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor alle beveiligingsbedrijven (ook voor VBe NL leden)

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 juli 2021 de uitspraak gedaan dat ook VBe NL leden de cao Particuliere Beveiliging (hierna: ‘cao PB’) moeten toepassen. Eerder (op 4 mei 2019) heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dispensatie verleend aan leden van de VBe NL, zodat zij niet gehouden waren de cao PB na te leven. Maar de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV vonden dat dit niet klopte. Zo zijn er geen rechtsgeldige gronden om VBe NL leden uit te zonderen van toepassing van de cao PB. En hoewel de VBe NL een eigen cao heeft afgesloten, ontstond er concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat is geen goede zaak voor de branche.

Dit is nu door de rechtbank bevestigd. Er is sprake van een “onrechtmatige dispensatieverlening” die met de uitspraak van de rechtbank meteen is teruggedraaid. Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao PB geldt per 4 mei 2019 met terugwerkende kracht voor alle beveiligingsbedrijven. Het nieuwe dispensatieverzoek van de VBe NL – dat op dezelfde gronden is ingediend – ligt voor afwijzing door de minister van SZW gereed.

Er is dus weer één cao (de cao PB) voor de gehele branche en alle particuliere beveiligingsbedrijven moeten zich aan dezelfde cao houden. Zo is er geen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden meer mogelijk en is er weer een gelijk speelveld voor deze bedrijven in de markt.

De Nederlandse Veiligheidsbranche en FNV en CNV zijn blij met de uitspraak. Zij bekijken de komende periode hoe hier in de praktijk handen en voeten aan kan worden gegeven.

Cao prijsvraag juli 2021

De cao-tekst is herschreven. Van (zware) kost, naar heldere en begrijpelijke taal voor iedereen. Begrijp jij wat hier staat? Geef je antwoord op: https://caoprijsvraag.nl/ en maak kans op een cadeaubon t.w.v. 25 euro!


Vlog: cao-professor bakt pannenkoeken

Ken jij de verschillende arbeidsovereenkomsten? Bekijk hier de video van de cao-professor.


Vlog: cao-professor tikt een eitje

Weet jij hoe het zit met toeslagen op nationale feestdagen? De cao-professor wel! Bekijk zijn video.


Cao-tekst herschreven: CA-OH! Nu snap ik het

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging. Van (zware) juridische kost naar heldere en begrijpelijke taal voor iedereen. Voor wat betreft de rechten en plichten is er inhoudelijk aan de cao artikelen niets veranderd.

We delen het resultaat graag met jullie. Bekijk nu de vernieuwde cao tekst.  

We roepen alle werknemers en werkgevers op om de nieuwe cao tekst in de dagelijkse praktijk te gaan gebruiken naast de geldende cao. Vind je tegenstrijdigheden met de geldende cao tekst of zie je spelfouten? Laat het ons weten.

De komende maanden bestaan de geldende cao tekst en de herschreven cao tekst naast elkaar. Op deze manier kan iedereen aan de herschreven cao tekst wennen. Daarvoor hebben we ook een transponeringstabel gemaakt. In die tabel kun je in één oogopslag zien op welke plek in de nieuwe cao tekst de oude artikelen terecht zijn gekomen.

Is er een juridische kwestie? Dan blijft de geldende cao tekst tellen tot het moment dat de herschreven versie algemeen verbindend verklaard is. We laten jullie uiteraard weten wanneer dat zover is.