Collegiale inleen geldt niet voor zzp-ers

Bij ziek en piek kunnen beveiligingsbedrijven elkaar helpen door personeel in-/ en uit te lenen aan elkaar. Dit heet collegiale inleen. Het gaat om beveiligingsbedrijven met een ND-vergunning en met personeel.

Zzp-ers vallen daar niet onder. Vaak wordt onterecht aangenomen dat zzp-ers met een ND-vergunning onder de collegiale inleen valt. Dat klopt niet. De zzp-ers tellen mee voor de flexibele inzet waarvoor een maximum geldt van 20% van de loonsom.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid