Vonnissen

10 maart 2021

SFPB vs J.G.N. Security B.V.

De kantonrechter veroordeelt J.G.N. Security B.V.:

 • om aan SFPB tegen bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 1.525,21, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 1.250,00 gerekend vanaf 17 november 2020 tot aan de dag der algehele voldoening;
 • tot betaling van de proceskosten aan de zijde van SFPB, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 960,99, waarin begrepen € 374,00 aan salaris gemachtigde;
 • als zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door SFPB volledig aan dit vonnis voldoet, om de na dit vonnis ontstane kosten te betalen, begroot op € 93,50.

Inzage vonnis


9 oktober 2020

SFPB vs GWS-Surveillancedienst

De kantonrechter veroordeelt GWS Surveillancedienst B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, in het bijzonder door het uitvoeren van door het controleorgaan opgelegde correcties en het overleggen van alle opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren;
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 20.000,-;
 • betaling van een schadevergoeding van € 7.500,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle;
 • betaling van de buitengerechtelijke incassokosten aan SFPB;
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis


21 maart 2018

SFPB vs MZ Beveiliging

De kantonrechter veroordeelt MZ Beveiliging tot:

 • betaling van een schadevergoeding van € 1.500,00 aan SFPB voor het niet naleven van de cao;
 • betaling aan SFPB van de buitengerechtelijke incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente;
 • betaling aan SFPB van de proceskosten.

Inzage vonnis


17 mei 2017

SFPB vs Mastermind Security B.V.

De kantonrechter veroordeelt Mastermind Security B.V. tot:

 • betaling van een schadevergoeding van € 3.691,03 aan SFPB voor het niet naleven van de cao;
 • betaling aan SFPB van de buitengerechtelijke incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente;
 • betaling aan SFPB van de proceskosten.

Inzage vonnis


© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid