Crisisadvisering, Opvang en HulpverleningHulp na ingrijpende gebeurtenissen – voor beveiligers

Heeft u een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt op het werk zoals agressie of intimidatie en lukt het niet dit op eigen kracht verwerken? Bespreek dit met uw werkgever, dan kunt u hulp krijgen van het Instituut voor Psychotrauma (IVP).

Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden: 

  • Opvang: Als u een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, kunt u daarvoor direct of kort erna opvang krijgen. Deze opvang bestaat uit één of meer individuele gesprekken. Als meerdere mensen tegelijk betrokken zijn geweest bij een ingrijpende gebeurtenis, kan een groepsopvang plaats vinden.
  • Behandeling: Als u langer dan een paar weken last blijft houden van stressreacties na een ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld het steeds denken aan de gebeurtenis, slecht slapen, schrikachtig en/ of emotioneel zijn), dan is het raadzaam met een professional die gespecialiseerd is in psychotrauma te werken aan de verwerking van de gebeurtenis.

De werkgever betaalt de kosten van de opvang of zorg.

Werkwijze IVP – voor werkgever 

  • Niet spoedeisende gevallen

Werknemer bespreekt met werkgever dat hulp nodig is of werkgever kaart dit zelf bij werknemer aan. Vervolgens meldt werkgever de medewerker aan bij IVP door te bellen naar 020-8407620. Werkgever geeft de gegevens van de medewerker door en geeft een korte schets van het voorval. IVP geeft een kostenindicatie (op voorhand) en neemt vervolgens contact op met de medewerker om het hulpverleningstraject in gang te zetten. 

  • Crisisopvang en -advisering in spoedeisende gevallen (7x24 uur) 

Werkgever belt naar tijdens kantooruren naar 020-8407620 en buiten kantooruren naar het noodnummer: 088-3305112

Tarieven: Werkgevers die afdragen aan SFPB hebben recht op het contractanten-tarief (vanaf 1 september 2018). Met ingang vanaf 1 januari 2021 gelden gewijzigde tarieven. Klik hier.

Voor meer informatie over IVP, klik hier