controleorgaan
Ziet toe op het nakomen van arbeidsvoorwaarden

Vonnis

SFPB vs Mastermind Security B.V.

31 mei 2017

De feiten:

De kantonrechter veroordeelt Mastermind Security B.V. tot:

  • betaling van een schadevergoeding van € 3.691,03 aan SFPB voor het niet naleven van de cao;
  • betaling aan SFPB van de buitengerechtelijke incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente;
  • betaling aan SFPB van de proceskosten.

 

Inzage vonnis

 

SFPB vs MZ Beveiliging

10 april 2018

De feiten:

De kantonrechter veroordeelt MZ Beveiliging tot:

  • betaling van een schadevergoeding van € 1.500,00 aan SFPB voor het niet naleven van de cao;
  • betaling aan SFPB van de buitengerechtelijke incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente;
  • betaling aan SFPB van de proceskosten.

 

Inzage vonnis