Disclaimer

Hoewel deze site met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) geen garantie geven dat de op deze site gepubliceerde informatie of de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. SFPB is niet aansprakelijk voor enigerlei direct of indirect toegebrachte schade welke voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid