Experimenteren met werk-privébalans

NIEUW! Experimenten om werk-privé balans te verbeteren

In de cao zijn afspraken gemaakt om de werk-privé balans te verbeteren. Vakbonden en werkgevers willen kijken welke aanpassingen van het roosteren mogelijk zijn om tot verbetering te komen. Wat goed is, bepalen we niet aan de cao tafel, maar daarvoor willen we de kennis en expertise op de werkvloer gebruiken. Om die reden willen we komende jaren experimenten met nieuwe vormen van roosters mogelijk maken.

De voorwaarde voor de start van een experiment is dat dit op te schalen moet zijn naar het niveau van de cao. De experimenten zijn dus bedoeld als proeftuin om te kijken of bepaalde (rooster)regels in de cao knellend zijn (dan wel zo worden ervaren) en/of aanpassing van die regel kan leiden tot een verbetering over de gehele linie.

Uiteraard kan het niet zo zijn dat een gewijzigde of nieuwe regel de werk-privé balans voor de één (of ene groep) verbetert terwijl dat contra werkt voor een ander(e groep). Uit het experiment moet dus heel duidelijk worden of datgene wat wordt ingezet ook te gebruiken is voor eventuele gewijzigde afspraken in de cao en wat dat dan kost.

Experimenten die niet kunnen worden ingezet op cao-niveau kunnen ook op zich interessant zijn, maar dan als “best practice” zonder dat het leidt tot aanpassingen in de cao. Dat onderscheid moet vooraf goed duidelijk worden gemaakt. Wil je binnen je organisatie een periode experimenteren met nieuwe roosterregels, vraag dan via onderstaande e-mailadres naar de mogelijkheden en de spelregels. info@beveiligingsbranche.nl


© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid