Als de oproepkracht structureel worden opgeroepen, wat gebeurt er dan met het contract?

Als de overeenkomst ten minste 13 weken heeft geduurd en de oproepkracht heeft in een volgende aaneengesloten periode van 13 weken structureel meer uren gewerkt, gemiddeld, minimaal vijf uur per week, dan kan de oproepkracht de werkgever schriftelijk verzoeken de oproepovereenkomst om te zetten naar een parttimecontract.